Κεφαλονιά: Kαταγραφή νοικοκυριών με διακοπή ηλεκτροδότησης

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς πρόκειται να καταγράψει όλα τα νοικοκυριά στην επικράτεια του νησιού στα οποία έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω πραγματικής αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας να προσέλθουν στα καταστήματα των ΚΕΠ προκειμένου να δηλωθούν.

Οι υπάλληλοι του Δήμου που υπηρετούν στα ΚΕΠ, θα καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία που καταρχήν απαιτούνται ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος των νοικοκυριών και οι πολίτες καλούνται να προσκομίσουν κατ’αρχήν, τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

  • Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Οικογενειακή Κατάσταση (μέλη νοικοκυριού και ηλικίες αυτών).
  • Φωτοτυπία ταυτότητας  αιτούντος
  • Τον πιο πρόσφατο Λογαριασμό της ΔΕΗ για το νοικοκυριό. Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος είναι σε όνομα διαφορετικό από τον χρήστη του νοικοκυριού, θα προσκομίζεται φωτοτυπία ταυτότητας και του δικαιούχου της παροχής ρεύματος, καθώς και οποιοδήποτε αναγνωρισμένο έγγραφο που πιστοποιεί τον χρήστη του ακινήτου (π.χ. Ε2, συμφωνητικό παραχώρησης, συμφωνητικό μίσθωσης).
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας και Ε9, ή βεβαίωση απαλλαγής υποβολής δήλωσης.
  • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρχει, καθώς άλλων μελών της οικογένειας που βρίσκονται σε ανεργία
  • Έγγραφο αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι κάποιο μέλος της οικογένειας βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη ή είναι κλινήρες (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις)

Οι πολίτες που θα καταγραφούν πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη διοίκηση και τη διασταύρωση στοιχείων.

Από τις μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος καθώς και της ΔΕΗ, δεν έχει γνωστοποιηθεί το σαφές πλαίσιο με το οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επανασύνδεσης παροχής ρεύματος σε νοικοκυριά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ωστόσο ο Δήμος Κεφαλλονιάς προκειμένου να είναι έτοιμος για την παράδοση όλων των απαραίτητων στοιχείων προς τη ΔΕΗ, προχωρά άμεσα στην καταγραφή των νοικοκυριών χωρίς ρεύμα.

Για την καταγραφή, δεν υπάρχει αποκλειστική προθεσμία, καθώς η διαδικασία είναι δυναμική και θα διατηρηθεί για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Αμέσως μόλις γίνει σαφές το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις επανασύνδεσης παροχών από τη ΔΕΗ, ο Δήμος θα προωθεί άμεσα όλες τις περιπτώσεις νοικοκυριών που τεκμηριωμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Τα στοιχεία που θα προκύπτουν από την καταγραφή, είναι απολύτως εμπιστευτικά και η διαχείρισή τους γίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης