Κεφαλονιά: Περίπλους της Μόκυλας

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου. Η Κεφαλονιά των… ολίγων και των ψαράδων.

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
20 Σεπτέμβρη 2014: Φισκάρδο

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Έμπληση

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Emelisse Hotel

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Ξερή Πούντα

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Στον κάβο της Σπίθας

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Η σπηλιά στο Δαφνούδι

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Δαφνούδι

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Προς τη Μοκύλα

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Η σπηλιά στη Μοκύλα

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Μοκύλα. Στο βάθος ο Αθέρας

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Η ακτή προς Κουμουδή

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρουΒόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου
Κουμουδή

Βόρεια Κεφαλονιά. Του δέους και του ονείρου

Ψάρεμα

Επιστροφή στο Θιάκι

Επιστροφή στο Θιάκι

email
Πηγή άρθρου: northithaca.blogspot.gr/