Με τη βούλα του ΥΠΕΚΑ ιχθυοκαλλιέργειες σε προστατευόμενη περιοχή στην Κεφαλονιά-Ιθάκη

Περιοχή μεταξύ Κεφ/νίας- Ιθάκης

Περιοχή μεταξύ Κεφ/νίας- Ιθάκης

Η είδηση προέρχεται από την εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «Κεφάλαιο» στο σημερινό της φύλλο (Παρασκευή 4-1-2013) στη σελίδα 37, από την οποία και αντιγράφουμε το σχετικό απόσπασμα.

«ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ του Υπουργείου Περιβάλλοντος πήρε η επένδυση της Νηρέας για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 390 τόνων στην περιοχή Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης που θα γίνει σε μια περιβαλλοντικά «δύσκολη» θαλάσσια περιοχή 40 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί προστατευόμενο πάρκο.»

Το ότι η περιοχή των 40 στρεμμάτων, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, αποτελεί προστατευόμενο πάρκο δεν αγγίζει καθώς φαίνεται έστω κάποιες ευαίσθητες χορδές. Πέραν τούτου δεν είναι σε πολλούς γνωστό ότι, το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών σε περιοχές NATURA απασχόλησε τον Δεκέμβριο του 2012 (6-12-2012) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές («Οδηγίες για την υδατοκαλλιέργεια και το Natura 2000 – Δραστηριότητες βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000»), με σκοπό να βελτιώσει την κατανόηση του τρόπου κατά τον οποίο μπορεί να ασκείται η υδατοκαλλιέργεια μέσα στο δίκτυο Natura 2000.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση της Ευρωπαίας Επιτρόπου αρμόδιας για την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική κ. Μαρίας Δαμανάκη: «Η υδατοκαλλιέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ΕΕ για να υπάρχει πρόσβαση στους πόρους τροφίμων, και χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της για να συμβάλει στην αειφορία, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Ως ένας από τους πολλούς χρήστες των υδάτων της ΕΕ, η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά οικολογικώς βιώσιμο τρόπο, το παρόν δε έγγραφο αναμένεται να συντείνει στην επιδίωξη αυτή

Πηγή άρθρου: meganisinews.gr