Μέχρι 30 Απριλίου οι προτάσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΕΑΣΚΙ(Πηγή φωτογραφίας:mykefalonia.gr)

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αναλαμβάνει την προετοιμασία προς υποβολή του ολοκληρωμένου επενδυτικού φακέλου του, διασφαλίζοντας την πιστότητα των αιτούμενων στοιχείων καθώς και τα προσωπικά δεδομένα

Νέα προθεσμία έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Δράση 1.2 του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» η οποία αφορά τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Μετά και τη νέα αυτή παράταση, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των επενδυτικών φακέλων των υποψήφιων κτηνοτρόφων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση ορίζεται η 30η Απριλίου 2012.

Στη εν λόγω δράση μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών τα παραγωγικά ζώα (αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση), εκτός από τους χοίρους.

Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 130 εκατ. ευρώ για την πληρωμή όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μέσα στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πιστώσεις για την Βιολογική Κτηνοτροφία συνολικού ύψους   20 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές δίνονται ώστε να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των παραγωγών στην Βιολογική Κτηνοτροφία.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κοινωνική της ευαισθησία σε ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, στηρίζει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό επαγγελματία αγρότη – παραγωγό που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Βιολογική Κτηνοτροφία και αναλαμβάνει την προετοιμασία προς υποβολή του ολοκληρωμένου επενδυτικού φακέλου του, διασφαλίζοντας την πιστότητα των αιτούμενων στοιχείων καθώς και τα προσωπικά δεδομένα.

Όσοι ασχολούνται και όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Βιολογική Κτηνοτροφία μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνούν στο τηλ. 26710 – 22927.

Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam με πληροφορίες από