Μεγάλη Δωρεά του Νομικού Φώτη Κρεμμύδα υπέρ των ανασκαφών στην Ν.Α Κεφαλληνία

Ο κ. Φώτης Κρεμμύδας

Ο κ. Φώτης Κρεμμύδας

Αγοράστηκε από τον συμπατριώτη μας και  διακεκριμένο Νομικό κ. Φώτη Κρεμμύδα η επίδικη αρχαιολογική έκταση όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έχει εντοπίσει τον κεντρικό πυρήνα του μυκηναϊκού οικισμού στην θέση Ρίζα Τζαννάτων προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ανασκαφές που διεξάγονται κάτω από την Διεύθυνση του Επίτιμου Δ/τη του ΥΠ.ΠΟΤ αρχαιολόγου Δρ. Αντώνη Βασιλάκη.

Ο κύριος Φώτης Κρεμμύδας ανέλαβε αποκλειστικά με δικές του δαπάνες το κόστος της αγοράς της γης και όλα τα έξοδα για την μεταβίβασή της υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου συμβάλλοντας έτσι έγκαιρα και καθοριστικά στην επίλυση ενός χρόνιου και δυσεπίλυτου προβλήματος που θα εγγυάται από εδώ και στο εξής την ομαλή συνέχιση των ανασκαφών.

Η Εταιρεία Μελετών Προϊστορικής Κεφαλληνίας συγχαίρει θερμά τον μεγάλο δωρητή και επίτιμο μέλος της Εταιρείας μας για την  προσφορά του στον γενέθλιο τόπο του, ελπίζοντας ότι το παράδειγμά του θα βρει μιμητές και σε άλλους Κεφαλλήνες που μπορούν και θέλουν να συμβάλουν στην αναγέννηση και την πρόοδο των νησιών μας.

Η Εταιρεία μας επίσης συγχαίρει θερμά τους αδελφούς Γεράσιμο και Ιωάννη Β. Πετράτο καθώς επίσης και τα παιδιά τους Χαρίλαο Ι. Πετράτο και Βασίλειο Ι. Πετράτο για την φιλοπατρία τους και την άριστη συνεργασία που είχαν μαζί μας, με τον κ. Κρεμμύδα και τις αρμόδιες αρχές για την όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταβίβαση της επίδικης έκτασης για την απρόσκοπτη συνέχιση των ανασκαφών.

Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει ευχαριστήριες επιστολές στον δωρητή και τους ιδιοκτήτες της γης μεταφέροντάς τους τις ευχαριστίες όλων των μελών της Εταιρείας μας, του Δ/τη της ανασκαφής και Επιτίμου Προέδρου μας  Δρ. Αντώνη Βασιλάκη του κοσμήτορα του Πανεπιστημίου SIMON FRASER Δρ. John T. Pierce και όλων των μελών  της αρχαιολογικής κοινότητας που συμμετείχαν ενεργά στις ανασκαφές στην Ν.Α Κεφαλληνία.