ΜΕΤΑΒΑΣΗ : Πρόσληψη Προσωπικού

«ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

«ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Αργοστόλι 07 Μαρτίου 2012

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚεφαλονιάςΖακύνθου Ιθάκης, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις προσωπικού μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το μέλος της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας μπορεί να προέρχεται από παρακάτω τις ειδικότητες: Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, Εργοθεραπευτή, Επισκέπτη Υγείας, Ψυχιατρικού Νοσηλευτή ή Νοσηλευτή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου)
  • Φωτοτυπία Πτυχίων επικυρωμένη

  • Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα επικυρωμένες (εφόσον υπάρχουν)

  • Βιογραφικό Σημείωμα

  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

  • Δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικά)

  • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (προαιρετικά)

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος ΄΄ΨΥΧΑΡΓΩΣ΄΄ και χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ( courier ) στην ανωτέρω διεύθυνση, σημειώνοντας στο φάκελο ΄΄Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας ΚεφαλονιάςΖακύνθου – Ιθάκης΄΄.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την κα Γιαννάκη Τέσυ, στο τηλέφωνο 26710- 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 8.30 – 14.30

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αικατερίνη Γαρμπή

Πηγή άρθρου: kefaloniaTodayTeam