Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΕΑΣΚΙ(Πηγή φωτογραφίας:mykefalonia.gr)

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Δευτέρα 2 Aπριλίου

Η  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Κεφαλλονίτη και Θιακό παραγωγό ότι συνεχίζεται η διαδικασία για την υποβολή στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)  φακέλου  Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης που αφορούν στο έτος 2012 , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14584/16.02.2012 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.   Η αίτηση  Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης αφορά τις παρακάτω κατηγορίες :

– Μεταβίβαση ειδικών δικαιωμάτων

– Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

-Μεταβίβαση δικαιωμάτων με ή χωρίς  γη

-Μεταβίβαση του συνόλου της εκμετάλλευσης (γης και δικαιωμάτων)

– Ενοικίαση δικαιωμάτων μαζί με γη

-Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου δικαιωμάτων

H ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης με τα κατά περίπτωση αποδεικτικά δικαιολογητικά  και η έγκαιρη προσκόμισή τους είναι αποκλειστική ευθύνη του μεταβιβάζοντα ή του κληρονόμου των δικαιωμάτων.

Η αξιολόγηση του πλήρους φακέλου Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης :  Δευτέρα  2η ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012

Στη περίπτωση για μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1/1/2012 και έως 15/5/2012, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δύναται να ληφθεί υπόψη η 15η ΜΑΪΟΥ  2012.

Ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να επιλέξει τον σύνδεσμο http://entitlements.opekepe.gr/  προκειμένου να συνδεθεί στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης. Επισημαίνεται ότι αρχικά απαιτείται η υποχρεωτική on line εγγραφή για την λήψη κωδικού πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και την συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε να προσέλθετε στο Γραφείο Κοινοτικών Ενισχύσεων της Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι ή επικοινωνήστε στο τηλ. 26710-22927.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κεφαλληνίας και  Ιθάκης

Ανδρέας  Π. Καλαφάτης

Πρόεδρος  Δ.Σ.