Να διατηρηθεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Φορέας Διαχείρισης Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου.

Η αναγκαιότητα διατήρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, στην Κέρκυρα.

Το θέμα εισηγήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής όσο και ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Αρχιπέλαγος», Ηλίας Μπεριάτος, οι οποίοι παρουσίασαν στο σώμα τους λόγους για τους οποίους ο Φορέας Διαχείρισης του Αίνου όχι μόνον δεν θα πρέπει να καταργηθεί αλλά να υποστηριχθεί δεόντως από την Π.Ι.Ν., καθώς είναι ο μοναδικός δρυμός εντός ορίων της Περιφέρειας και χρήζει ανάλογης αντιμετώπισης και στήριξης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε θετικά, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διατήρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

  Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση, περί συγχώνευσης και κατάργησης φορέων του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι και περιορίζονται με ενοποιήσεις από τους υπάρχοντες εικοσιοκτώ στους μισούς αλλά και την πληροφορία ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού μας Δρυμού του Αίνου, εντάσσεται στους πέντε που τελούν υπό κατάργηση,

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένη την επισήμανση των κατωτέρω αναφορικά με την συγχώνευση ή κατάργησή του:

•           Η εν λόγω πρόθεση, εγείρει καίρια ερωτήματα καθώς είναι ο μοναδικός μεταξύ όσων δρομολογείται η παύση τους, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα προστασίας  ενός Εθνικού Δρυμού, ενώ υπολείπεται εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης ως προς την επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα της.

•           Αμφισβητείται η εξοικονόμηση πόρων που προκύπτει από αυτήν την προοπτική, καθώς η χρηματοδότησή του Φορέα,  καλύπτεται από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κονδύλια και ως εκ τούτου δεν προκύπτουν άμεσα έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου που τον διαχειρίζεται, στηρίζεται στην εθελούσια και άνευ αποδοχών ευσυνείδητη συμμετοχή των μελών του.

•           Οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν στην υπόσταση του εν λόγω Φορέα συνεπάγονται την έλλειψη συνέπειας επί του προγράμματος με το οποίο επιχορηγείται και συνεπώς σε σοβαρά λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα , από τα οποία διακυβεύεται  επί της ουσίας όχι μόνο η συνέχεια της ύπαρξής του αλλά και η δυνατότητα κάλυψης των τρεχόντων εκκρεμοτήτων του.

•           Ο Φορέας μεταξύ άλλων,  υλοποιεί ένα έργο που αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας τηρώντας συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες των οποίων η εφαρμογή εντάσσεται στην συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. Το επιστημονικό του προσωπικό, το οποίο  διαθέτει ικανή εμπειρία και πιστοποιημένη επιστημονική δυνατότητα έχει μεριμνήσει τα δέοντα  για το ως άνω έργο, παραλαμβάνοντας πλέον αποτελέσματα των εργασιών του. Επίσης φέρει την πλήρη αρμοδιότητα συντονισμού και επόπτευσης των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες. Εξάλλου ήδη διανύεται  περίοδος παράτασης ενός έτους για την κατάθεση Έκθεσης περί του έργου και οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που το αφορούν μεταφράζεται ως μη τήρηση της εθνικής μας υποχρέωσης και συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας.

•           Επισημαίνεται ότι έως της παρούσης όλες οι σχετικές εργασίες, όπως και  οτιδήποτε έχει αναλάβει ο Φορέας, εκτελούνται με παροιμιώδη συνέπεια και σε κλίμα αγαστής και γόνιμης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους. Διαθέτει δε πλέον, ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, καθώς και  πλούσιο συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Παράλληλα, χαίρει της αναγνώρισης και της εκτίμησης του ρόλου και τις δράσης του από την τοπική κοινωνία, κοινό και ιθύνοντες, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά  στην επιτυχή συνέχιση των προσπαθειών του καθώς ενέχει σημαντικά οφέλη για την αναπτυξιακή μας πορεία σε πολλά επίπεδα.

•           Με γνώμονα τα παραπάνω και μόνο η φήμη περί  κατάργησης ή συγχώνευσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, πλήττει σοβαρά το κύρος του αμαυρώνει ή και ακυρώνει το μέχρι τώρα έργο, δημιουργεί τριγμούς και αστάθεια στις οποιεσδήποτε προσπάθειες διαδοχής του, από-συντονίζει και διαταράσσει τις όποιες συμφωνίες αλλά και την συνεργασία του με την τοπική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ενώ θέτει σε  σοβαρή αμφισβήτηση, την πολιτική και το σχεδιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την αντιμετώπιση όλων των θεσμικών οργάνων που υλοποιούν βασικές στοχεύσεις.

Πέραν όλων αυτών, για όλους τους Κεφαλλονίτες αλλά και κατ΄ επέκταση τους επτανήσιους, ο Αίνος συνιστά ένα σημαντικό οικολογικό μνημείο, ιδιαίτερης αξίας:

  • όχι μόνο γιατί βρίθει σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που χρίζει προστασίας και ανάδειξης,
  • όχι απλά για το μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς του που επιβάλλεται να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί με ευθύνη και σεβασμός,
  • όχι επειδή συνιστά έναν προσφιλή τόπο διεξόδου και διαφυγής για όλους μας
  • όχι γιατί συνιστά εργαλείο, εχέγγυο στήριξης της αναπτυξιακής μας πορείας
  • αλλά  κυρίως διότι αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας μας άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή και το είναι του τόπου μας στο διάβα του χρόνου

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το προσδοκώμενο όφελος-αν υπάρχει- από την ενδεχόμενη συγχώνευση ή κατάργηση του Φορέα διαχείρισης του Αίνου είναι ήσσονος σημασίας. Αντιθέτως, τα προβλήματα που θα ανακύψουν είναι ανυπολόγιστου κόστους, ευρέων διαστάσεων και με πολλαπλό αντίκτυπο που εγείρει αλυσιδωτές αντιδράσεις με σοβαρό δημοσιονομικό, οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ηθικό κόστος.

Διαχειριστική λειτουργία από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Για το θέμα του ελέγχου του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου» πάγια θέση μας τόσο στο παρελθόν (σχετικά αιτήματα στο ΥΠΕΚΑ και ανάλογες αποφάσεις του τέως Νομαρχιακού Συμβουλίου) όσο και τώρα είναι η πλήρης ανάληψη του Φορέα και της διαχειριστικής του λειτουργίας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Θεωρούμε ότι η δική μας παρέμβαση, στα διοικητικά και διαχειριστικά θέματα του Φορέα, θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών δυσχερειών και προβλημάτων που ενδεχομένως διέπουν την λειτουργία του.

Συγκεκριμένα θα υπάρχει δυνατότητα λήψεως αποφάσεων (Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής) από Δημοκρατικά Εκλεγμένα Όργανα. Επίσης δεδομένης της λειτουργικής αυτονομίας των υπηρεσιών μας, της διαχειριστικής τους επάρκειας, της επιστημονικής τους κατάρτισης αλλά και της εμπειρίας τους σε λειτουργικά και επιστημονικά θέματα, θα παρέχονται οι προϋποθέσεις και η βεβαιότητα ορθότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Φορέα.

Ζητούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη συνέχιση λειτουργίας του Φορέα μέσω της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ως την πιο εφικτή, λειτουργική και βιώσιμη λύση η οποία θα προστατεύει και θα αναδείξει τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου.

Εισήγηση Ηλία Μπεριάτου – Χρειάζεται ταχεία ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της ΠΙΝ

  Το ένα από τα δύο εθνικά πάρκα που βρίσκονται στη Περιφέρειά μας (και μάλιστα το αρχαιότερο) χάνει το διαχειριστικό όργανο που με τόσους κόπους συγκροτήθηκε, αναπτύχθηκε και λειτούργησε μέχρι σήμερα, δημιουργώντας μια πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία στα θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας.

Η πρόεδρος και το προσωπικό του φορέα έκαναν και κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες, σχεδόν μόνοι τους, για να πείσουν με ακλόνητα επιχειρήματα για το παράλογο της υποβάθμισης του εθνικού πάρκου του Αίνου.

Θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι νυν και πρώην πολιτικοί καθώς και άλλοι δημόσιοι παράγοντες της Κεφαλονιάς και των Ιόνιων Νήσων. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε καμία αντίδραση εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις ( γνωρίζω μόνο την επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης).

Θεωρώ ότι μια δυναμική παράσταση του Περιφερειάρχη και του Π.Σ κυρίως στο αρμόδιο υπουργείο δημόσιας διοίκησης μαζί με όσους περιφερειακούς συμβούλους ή άλλους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε ως Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Επίσης η ΠΕΔ –Ι.Ν μέσω του προέδρου της και οι δήμαρχοι θα μπορούσαν να κάνουν συνδυασμένη ή ανεξάρτητη παρέμβαση για το θέμα αυτό που υποβαθμίζει τις δομές της περιφέρειας μας κατά τρόπο αδικαιολόγητο και προκλητικό. Αυτό που συμβαίνει στην Κεφαλονιά για ένα σημαντικό φορέα μπορεί να συμβεί αύριο σε κάποιο άλλο νησί της ΠΙΝ για κάποια άλλη διοικητική ή οργανωτική δομή.

Χρειάζεται ταχεία ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της ΠΙΝ καθώς και εκ μέρους του Δήμου Κεφαλονιάς.

email