Νέα ανακοίνωση από τον Δήμο για την λειτουργία των σχολείων

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς τα σχολεία θα λειτουργήσουν ως εξής.

Για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεφαλλονιάς:

1. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου θα λειτουργήσει την Τρίτη 18-2-2014

2. Το 1ο και 2Ο Δημοτικό Ληξουρίου θα συστεγασθεί προσωρινά σε πρωινή βάρδια στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Ληξουρίου και θα λειτουργήσει την Τρίτη 18-2-2014.

3. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου θα λειτουργήσει την Τρίτη 18-2-2014.

4. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου θα μεταστεγαστεί προσωρινά και σε απογευματινή βάρδια στο 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Αργοστολίου από την Τρίτη 18-2-2014, μέχρι την μεταστέγασή του σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

5. θα ανασταλεί για μία ακόμη ημέρα, ήτοι και για την Τρίτη 18-2-2014, η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Σάμης μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις τουαλέτες κατόπιν υποδείξεων του ΟΣΚ.

6. Το 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, το 1ο Λύκειο Αργοστολίου και το Εσπερινό Γυμνάσιο Αργοστολίου θα λειτουργήσουν την Τρίτη 18-2-2014 στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου-1ου ΓΕΛ.

7. Το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου θα λειτουργήσει προσωρινά από την Τρίτη 18-2-2014, σε απογευματινή βάρδια στο κτίριο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου.

8. Το 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου θα λειτουργήσει προσωρινά από την Τρίτη 18-2-2014 σε απογευματινή βάρδια στο κτίριο του δεύτερου ΓΕΛ.

9. Το Γενικό Λύκειο Κεραμειών θα λειτουργήσει στο κτίριο του (εξαιρουμένου μόνο του Β’ ορόφου) και σε 3 αίθουσες του παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου Κεραμειών.

10. Το Γυμνάσιο Ληξουρίου θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 18-2-2014 μερικώς στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου και σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

11. Το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 18-2-2014, προσωρινά σε απογευματινή βάρδια στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου και στη συνέχεια στο σύνολό του στις προκατασκευασμένες αίθουσες οι οποίες τοποθετούνται σε επιλεγμένο χώρο.

12. Το ΕΠΑΛ Ληξουρίου θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 18-2-2014, ένα τμήμα του στο ΤΕΙ Ληξουρίου και ένα άλλο τμήμα του σε isobox. Τα εργαστήρια θα μεταφερθούν στην αίθουσα τελετών του σχολείου.

13. Το Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης θα λειτουργήσει αύριο Τρίτη 18-2-2014 σε πρωινή βάρδια στο Δημοτικό Αγίας Θέκλης.

14. Το Γυμνάσιο και Λύκειο Σάμης θα λειτουργήσουν αύριο Τρίτη 18-2-2014.

Αύριο Τρίτη 18-2-2014 θα λειτουργήσουν όλοι οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί.

Επίσης όλοι οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν αύριο Τρίτη 18-2- 2014 εκτός του Δεύτερου παιδικού σταθμού (ορφανοτροφείο) μέχρι την ολοκλήρωση απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Αύριο Τρίτη 18-2-2014 θα λειτουργήσουν όλοι οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί.

Επίσης όλοι οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν αύριο Τρίτη 18-2- 2014 εκτός του Δεύτερου παιδικού σταθμού (ορφανοτροφείο) μέχρι την ολοκλήρωση απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης

email