O Σύλλογος ” Ο ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ” καταγγέλλει τον Δήμο Κεφαλλονιάς

Αδέσποτα σκυλιά

Αδέσποτα σκυλιά

Ο Σύλλογος Προστασίας Και Αποκατάστασης Ζώων Κεφαλλονιάς ” Ο ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ Ο ” (Αριθ. Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς 408/21-4-1999, αρ. αποφ. 74/9-2-1999,ΑΦΜ 099299332, Επίσημο Μέλος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας & της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων & του Ταμείου Μέριμνας Ζώων Ελλάδος ,  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/2012 ΦΕΚ 15/2-2-2012 (Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση η τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.).

Επειδή δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο κατάλληλη υποδομή περισυλλογής και ενδιαίτησης αδέσποτων όπως έχουμε και κατά το παρελθόν καταγγείλει.(Συνημμένο έγγραφο μας με Αρ.Πρωτ.16/12-7-2011)

Παρακαλούμε για τη δική σας άμεση επέμβαση ως προς την ευζωία και ασφάλεια των αδέσποτων της περιοχής μας και την άμεση απελευθέρωση τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Σύλλογός μας παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της κείμενης νομοθεσίας και παραμένει πάντοτε στη διάθεσή σα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

Κύριε Δήμαρχε,

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ο ΆΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (Αριθ. Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς 408/21-4-1999, αρ. αποφ. 74/9-2-1999), επίσημο μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (110 Σωματεία) και της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (25 Σωματεία), σας ενημερώνει ότι μετά το έγγραφο μας με αριθμό πρωτ.15/27-6-2011 συνέβησαν τα παρακάτω γεγονότα.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς διέθεσε μέρος του προβλεπόμενου σύμφωνα με την κατατεθειμένη μελέτη της ΤΕΔΚΙ για το μόνιμο ενδιαίτημα των ζώων συντροφιάς χώρο για τον εγκλεισμό αδέσποτων σκύλων αρμοδιότητας Δήμου Κεφαλονιάς. Με παρά πολύ ταχύ ρυθμό οι υπηρεσίες του Δήμου και αυτό είναι προς τιμήν τους, κατασκεύασαν δυο δεξαμενές νερού και περιέφραξαν με διαχωριστικά ικανό σε εμβαδόν οικόπεδο για την παραμονή/διαμονή των αδέσποτων.

Στη συνέχεια με τη βοήθεια <<ζωόφιλων >>συμπολιτών μας (οι φιλόζωοι είναι άλλης πρακτικής και νοοτροπίας και αντίθετοι με τον μη σύννομο εγκλεισμό των αδέσποτων), περισυνέλεξαν και έκλεισαν ικανότατο αριθμό αδέσποτων σκύλων.

Τα εύλογα ερωτήματα που εγείρονται και που ο Σύλλογος μας σεβόμενος τη σωστή εφαρμογή των νομών του Καλλικράτη και κατ΄ επέκταση του Συντάγματος μας και του Ν.3170/2003, για να μην περιέλθει ο Δήμος σε κακόβουλες κριτικές, αναζητά απαντήσεις στα ακόλουθα.

1. Ορίστηκε επιτροπή περισυλλογής αδέσποτων από το Δήμο και ποιοι την αποτελούν?

2. Ορίστηκε υπεύθυνος κτηνίατρος που εξέτασε τα σκυλιά τα εμβολίασε και έγινε απόπαρασίτωση πριν και κατά τον εγκλεισμό τους?

3. Έγινε καταγραφή εγκλεισμένου πληθυσμού και ποσά βρίσκονται εγκλεισμένα σε κάθε κλουβί?

4. Έγινε ψεκασμός του χώρου για ζωύφια φίδια και τρωκτικά?

5. Ορίστηκε άτομο και με ποια σχέση εργασίας προς το Δήμο, για να φροντίζει την σίτιση και καθαριότητα τους?

6. Δέχτηκε ΔΩΡΕΕΣ ο Δήμος για την περισυλλογή και ενδιαίτηση , που καταγραφήκαν και δόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία?

7. Στο χώρο αυτό που ανήκει Αμιγώς στο Δήμο Κεφαλονιάς είναι σκυλιά που εκτός από τα εγκλεισμένα στο χώρο της Λαγκάδας που μεταφέρθηκαν, περισυλλέγησαν από το Αργοστόλι η μεταφέρθηκαν ιδιωτών εγκλεισμένα και από άλλες περιοχές?

8. Υπάρχουν σκυλιά που έχουν ιδιοκτήτες αλλά φυλάσσονται επί πληρωμή, αν υπάρχουν πόσα είναι και με τι αντίτιμο προς το Δήμο?

9. Σε πόσο καιρό υπολογίζετε να γίνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο 3170/2003 ενέργειες όπως, στειρώσεις, καταγραφή/σήμανση (microchip) και προς υιοθεσία, ώστε να ελευθερωθούν τα υπολειπόμενα?

Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος και όχι την ενθάρρυνση πρακτικών που δεν συνάδουν με το ήθος ενός ΦΙΛΟΖΩΟΥ Δήμου Κεφαλονιάς όπως θέλουμε να πιστεύουμε από την μέχρι σήμερα συνεργασία μας. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας και όχι απέναντι μας όπως κάποιοι επιδιώκουν…..

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

Κύριε Δήμαρχε

Ο Σύλλογος  Προστασίας  Και Αποκατάστασης  Ζώων  Κεφαλλονιάς  (Αριθ. Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς 408/21-4-1999, αρ. αποφ. 74/9-2-1999), επίσημο μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (110 Σωματεία) και της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (25 Σωματεία), εκφράζει τη έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Δήμος Κεφαλονιάς σταμάτησε το πρόγραμμα στείρωσης και εμβολιασμού και μειώθηκε η παροχή τροφής των αδέσποτων ζώων που ζουν στην επικράτεια του Δήμου, του οποίου είστε ο πρώτος πολίτης.

¨Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε η διαχείριση των αδέσποτων ζώων ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων, σύμφωνα με τον Νόμο 3170/2003 ΄΄ Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΄΄ Άρθρο 7 , και τον Κώδικα που ορίζει τις αρμοδιότητες των Καλλικρατικών Δήμων Κεφάλαιο γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, παράγραφος 29.

Η εφαρμογή προγράμματος στείρωσης των αδέσποτων ζώων, αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο της διαχείρισης αυτών.

Τα πρακτικά και ηθικά προβλήματα που δημιουργούνται από την παρουσία μεγάλου αριθμού αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου σας αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα, ο διεθνής διαδικτυακός διασυρμός της χώρας μας για το θέμα αυτό και οι έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και των αλλοδαπών επισκεπτών μας για την υπάρχουσα κατάσταση, επιβάλουν την άμεση επαναλειτουργία του προγράμματος στείρωσης που ο Δήμος σας εφάρμοζε από το Μάρτιο του 2010 που ανέλαβε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας. Θα λέγαμε μάλιστα πως το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί και λόγω της διεύρυνσης του Δήμου.

Κύριε Δήμαρχε

Η υπάρχουσα με τα αδέσποτα ζώα κατάσταση είναι δημιούργημα της μακρόχρονης αδιαφορίας όλων μας αλλά κυρίως της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων. Υπόθεση και ευθύνη όλων μας είναι να φροντίσουμε για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής με στόχο την τελική και οριστική λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Η αυθαίρετη περισυλλογή και ο πρόχειρος εγκλεισμός τους μας βάζει σε σκέψεις που δεν θα θέλαμε να εκφράσουμε!!!!!!!

Όπως γνωρίζετε ο σύλλογος μας δεν είναι <<συλλέκτης ζώων >>!!!!! καταδικάζουμε τέτοιες πρακτικές που δεν ξέρουμε σε τη εξυπηρετούν, αντίθετα προς όλες αυτές τις πρακτικές με την εθελοντική εργασία και υποστήριξη των μελών του (εφόσον δεν επιχορηγείται από κανέναν κρατικό ή Ευρωπαϊκό φορέα) φροντίζει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό αδέσποτων (σκύλων & γάτων) τα οποία άλλα κυκλοφορούν ελεύθερα και κάποια βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους όπως γνωρίζετε και με την σιωπηρή ανοχή του Συλλόγου μας για την εν λόγω κατάσταση. (Εφ’ όσον αυτός ο τρόπος διαβίωσης δεν υποστηρίζεται από το Νομοθέτη διότι δεν υπάρχουν οι από το Νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις και οι κατάλληλες υποδομές προσωρινού εγκλεισμού και αποκατάστασης των αδέσποτων) .

Θεωρούμε όμως ότι παραβλέπετε αυτές σας τις υποχρεώσεις και τη μέριμνα που ως Κρατικός Λειτουργός θα έπρεπε να προσφέρετε καθ’ όσον η Πρόεδρος του Συλλόγου μας αναγκάζεται να κάνει αλλεπάλληλες επισκέψεις και να περιμένει ατελείωτες εργάσιμες ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου με σκοπό βασικά την εξασφαλίση υπαλλήλου σας για να φροντίζει τα <<εγκλεισμένα αδέσποτα>> και για την παροχή τροφών, εμβολίων και στειρώσεων, μόνο και μόνο για να της επιβεβαιωθεί ακόμη μία φόρα ότι δεν έχει εγκριθεί το ανάλογο ποσό που ως Δήμος οφείλεται να εγκρίνεται μηνιαίως για τα αδέσποτα του Δήμου σας.

Σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας άμεσα, να μεριμνήσετε για τη σωστή και υγιεινή διαβίωση των αδέσποτων του Δήμου σας ,να γίνετε θεματοφύλακας των Υποχρεώσεων Ιδιοκτήτων Σκύλων ( Νόμος 3170/2003 άρθρο 2) και μέσα στα πλαίσια του Κοινωνικού ρόλου του Δήμου, να υποστηρίζετε το Σύλλογό μας του οποίου η νόμιμη σύσταση έχει βασιστεί αποκλειστικά στην ευαισθητοποίηση, αγάπη και εθελοντισμό των απλών συμπολιτών μας. Θεωρούμε ότι ο Δήμος μας μπορεί να αποτελέσει έναν πρότυπο Δήμο για το ευ ζειν των αδέσποτων και ο Σύλλογος όπως έχει ήδη δηλώσει και πράξει θα σας συμπαραστέκεται σε αυτό το δύσκολο και ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα.

Κατανοώντας τα προβλήματα του Δήμου Κεφαλονιάς σας προσθέτουμε ακόμη ένα και παρακαλούμε να εφαρμόσετε το νόμο σε κάθε άρθρο του και όπως αυτός σύντομα θα ψηφιστεί αναθεωρημένος και να ενεργήσετε αναλόγως μέσω των υπηρεσιών σας.

email