Ολοκληρώθηκε η αποστολή του Ειδικού Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) στη Κεφαλονιά

Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών

Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποστολή του Ειδικού Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β. στην Κεφαλονιά, με την επιστροφή του στην Αθήνα.

Πλέον η συνολική δύναμη των ασθενοφόρων στο νησί είναι οκτώ (8) ασθενοφόρα, ενώ παράλληλα, το Ε.Κ.Α.Β. Πατρών εξακολουθεί να έχει σε άμεση ετοιμότητα ομάδα δύο (2) γιατρών και δέκα (10) διασωστών με τρία (3) ασθενοφόρα. Επίσης όλοι οι υπόλοιποι Τομείς και Παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. Δυτικής Ελλάδας & Νήσων, παραμένουν σε κατάσταση εγρήγορσης για τη διάθεση πρόσθετου υλικού ή και προσωπικού στην Κεφαλονιά, όταν αυτό θα κριθεί αναγκαίο. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών στην Αθήνα, θα συνεχίσει να έχει σε υψηλή ετοιμότητα (2) δύο ομάδες συνεπικουρούμενες από το Τμήμα Αεροδιακομιδών του Ε.Κ.Α.Β. που εδρεύει εντός του Στρατιωτικού Αεροδρομίου της Ελευσίνας.

Υπενθυμίζεται ότι με το πρώτο σεισμό και κατόπιν ενός μεγάλου επιχειρησιακού σχεδιασμού από πλευράς του Ε.Κ.Α.Β., μετέβη στο νησί ο Διευθυντής Οργάνωσης και Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας κος Βιβλάκης Νίκος ενώ μετά το δεύτερο σεισμό ενεργοποιήθηκε με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη η ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.Δ.Ι.Κ.) στην Κ.Υ. και έφτασε στο νησί ομάδα του Ειδικού Τμήματος της Ιατρικής Καταστροφών(Ε.Τ.Ι.Κ.) με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β., κο Πύρρο Δημήτρη, με μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα και ένα (1) όχημα καταστροφών πλήρως εξοπλισμένο και φέροντας το ανάλογο υγειονομικό υλικό.

Επίσης , στις 8 Φεβρουαρίου είχε μεταβεί στην Κεφαλονιά και δεύτερη Κινητή Ιατρική Μονάδα (Κ.Ι.Μ.) ώστε να αντικαταστήσει την πρώτη ομάδα που ήταν ήδη εκεί από τις πρώτες ημέρες συντονίζοντας & πραγματοποιώντας όλες τις διακομιδές ασθενών από το Νοσοκομείο του Ληξουρίου προς το Νοσοκομείο του Αργοστολίου που κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε τα ασθενοφόρα του Νοσοκομείου του Ληξουρίου να βρισκόταν σε ετοιμότητα στην πόλη.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Κεντρική Υπηρεσία:

Τέρμα Οδού Υγείας

115 27 Αθήνα

T.: 213 214 3000

F.: 213 214 3222

E.: ekab [at] ekab [dot] gr

url:www.ekab.gr

email