Π.Ε Κεφ/νίας: Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τμήμα Αλιείας) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (αριθμ. 5088/78186/2013) για τη «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών». Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2014 θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και οι πλήρεις φάκελοι θα πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τμήμα Αλιείας) μέχρι 23-8-2013, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν τα αλιευτικά σκάφη για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών από 1-1-2014.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι απαιτείται η συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών με το εργαλείο παρασυρόμενα παραγάδια (LLD).

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αλιείς – ιδιοκτήτες σκαφών που δραστηριοποιήθηκαν στην αλιεία μεγάλων πελαγικών το 2013, να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους αναλυτικά στοιχεία που θα προκύπτουν από τα Ημερολόγια Αλιείας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email