Παραπληροφόρηση & “επίδειξη ευαισθησίας” για το Καφενείο της Καμπάνας

Πλατεία Καμπάνας

Πλατεία Καμπάνας

Σε σχέση με την  παραπληροφόρηση και την «επίδειξη ευαισθησίας»  που έχει εκδηλωθεί από συγκεκριμένους κύκλους σε σχέση με το «Καφενείο της Καμπάνας» και προς γνώση  του αληθινού ιστορικού σημειώνουμε τα εξής :

Ο φορέας στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί  το καφενείο ονομάζεται  «ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» κι είναι κοινωνικός συνεταιρισμός στον οποίο ο Δήμος είναι απλά  ένας μεριδούχος όπως άλλα νομικά πρόσωπα π.χ. Συνεταιρισμός Ρομπόλας  κι ακόμα και φυσικά πρόσωπα  .

Ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του ως άνω κοινωνικού συνεταιρισμού δεν έχει ο Δήμος ούτε οι άλλοι μεριδούχοι αλλά τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Όταν η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της ο συγκεκριμένος κοινωνικός συνεταιρισμός ήταν ήδη υπερχρεωμένος με ελλείμματα  δεκάδων  χιλιάδων Ευρώ. Παράλληλα οι ιδρυτές του  «ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» δεν είχαν φροντίσει  εξοφληθούν  οι  οικονομικές υποχρεώσεις του προηγούμενου σχήματος ονόματι «ΡΟΤΑ» κι ως εκ τούτου ο πρώην Πρόεδρός του – πρόσωπο με ειδικές δεξιότητες – είχε αφεθεί «στο έλεος του Θεού» με αποτέλεσμα να  κινδυνεύει η ατομική του ιδιοκτησία.

Παρ΄όλα τα παραπάνω η δημοτική αρχή αποφάσισε να επιχορηγήσει την δράση του «ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» με μοναδικό κριτήριο την κοινωνική της ευαισθησία κάνοντας χρήση νέας νομοθεσίας που   προέβλεπε κάτι τέτοιο. Ο Επίτροπος όμως ακριβώς λόγω της νεωτερικότητας της συγκεκριμένης νομοθεσίας  έκρινε ότι θέλει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της και απηύθυνε ερώτημα στην έδρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάτι που ανέστειλε την προσπάθεια του Δήμου να διασώσει την απαράδεκτη  κατάσταση  στην οποία βρισκόταν ο «ΚΟΙΣΠΕΡΌΤΑ» στον οποίο επαναλαμβάνουμε ο Δήμος είναι απλά ένας από τους  μεριδούχους και τίποτα  άλλο πέραν αυτού.

Σημειώνουμε πως ακόμα και τώρα ο Δήμος θα εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διάσωση του «ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια κι όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν πλην όμως η λασπολογία και η συνειδητή παραπληροφόρηση για λόγους πολιτικούς λόγους  σίγουρα δεν βοηθούν και προδίδουν την κοινωνική αναλγησία όσων κάνουν κάτι τέτοιο.

email