Παρουσία κτηνοτρόφων το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κτηνοτρόφος

Κτηνοτρόφος

Mε την παρούσα αίτησή μας, σας καταθέτουμε το ψήφισμα – ανακοίνωση των κτηνοτρόφων της Κεφαλονιάς, με σκοπό λόγω του κατεπείγοντος του προβλήματος, να συζητηθεί άμεσα στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο (7-10-2013) και να ληφθεί απόφαση με σκοπό την προώθηση δράσεων και ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την εφαρμογή του Νόμου 4061/ 2012 και της σχετικής εγκυκλίου 169536/1516 και το οποίο θα εξαφανίσει την κτηνοτροφική δραστηριότητα στη Κεφαλονιά.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέλευση μας σήμερα στις 6-10-2013, οι κτηνοτρόφοι Κεφαλονιάς, ομόφωνα αποφασίσαμε να θέσουμε σε κάθε αρμόδιο φορέα στην Κεφαλονιά και σε κεντρικό επίπεδο, προθεσμία δέκα (10) ημερών, προκειμένου να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια με σκοπό να εξαιρεθεί η Κεφαλονιά, από την απαγόρευση βόσκησης σε δασικές, ημιδασικές και αναδασωτέες εκτάσεις όπως και περιοχές NATURA και από την διακοπή των ενισχύσεων λόγω της βόσκησης στις περιοχές αυτές. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα προχωρήσουμε σε μαζικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Η Κεφαλονιά ήταν και θα παραμείνει αγροκτηνοτροφική παραδοσιακή περιοχή.

email