Παρουσίαση του προγράμματος «Βιολογικός Ιχθυοκαλλιεργητής»

Παρουσίαση προγράμματος «Βιολογικός Ιχθυοκαλλιεργητής»

Παρουσίαση προγράμματος «Βιολογικός Ιχθυοκαλλιεργητής»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου από το περιφερειακό ΚΕΚ «ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.».η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ».

Στο πλαίσιο της λήξης του Προγράμματος, διοργανώθηκε από τους 24 καταρτιζόμενους παρουσίαση του project που εκπονήθηκε στο θεωρητικό μέρος, το οποίο παρακολούθησαν οι: Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής, ο πρώην Πρόεδρος του ΚΕΚ, Διονύσιος Αραβαντινός, ο Διευθυντής του ΚΕΚ, Δημήτριος Πανάς, η υπεύθυνη της Δια Βίου Μάθησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αλεξάνδρα Λάντου, ο συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παναγής Βουτσινάς, ο βασικός εκπαιδευτής του Προγράμματος, Ευθύμιος Σπίνος,  η υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, Αικατερίνη Κατσικά και η εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ, Ουρανία Στελλάτου.

Ο κ. Σωτήρης Κουρής συνεχάρη τους 24 καταρτιζόμενους, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την  κατάρτισή τους με μία ωραία παρουσίαση. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όπως υποσχέθηκα και στην έναρξη, είμαι πάντα δίπλα σας και συνδράμω, από την πλευρά μου, να υλοποιούνται τέτοιου είδους ενέργειες που στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε με τη μεγάλη ανεργία, δίνουν ένα επιπλέον προσόν στον άνεργο να διεκδικήσει επάξια μία θέση στο εργατικό δυναμικό».

Ο κ. Διονύσιος Αραβαντινός, από τους μεγάλους υποστηρικτές του ΚΕΚ και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συνεχάρη τους καταρτιζόμενους και τόνισε τη βαρύνουσα σημασία της εκπαίδευσης στη «Βιολογική Ιχθυοκαλλιέργεια», καθώς στην Ελλάδα ήδη λειτουργούν πολλές  τέτοιες μονάδες και είναι ένας σημαντικός πόρος για την Ελληνική οικονομία.

Η σεμνή και ωραία αυτή παρουσίαση έκλεισε με την απονομή των διπλωμάτων παρακολούθησης από τον κ. Δημήτριο Πανά και το κέρασμα δροσερών αναψυκτικών στις αίθουσες του ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι.

email