ΠΕ Κεφ/νίας: Ενημέρωση για έργο πεζοδρομίου ΤΕΙ

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Σχετικά με αναφορές για προβλήματα στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η παλιά μάντρα που καθαιρέθηκε δεν ήταν παραδοσιακή. Πέραν αυτού, δεν μπορούσε να διατηρηθεί, δεδομένου ότι στο νέο πεζοδρόμιο και με δεδομένα το πλάτος της εδαφικής λωρίδας που παραχωρήθηκε από τα ΤΕΙ και την ύπαρξη των δέντρων –για τα οποία δεν έχει δοθεί άδεια κοπής-θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.

Το νέο τοιχίο δεν μπορούσε να κατασκευασθεί από λιθοδομή, διότι στη νέα θέση και για το μεγάλο τμήμα του υπήρχε σημαντική υψομετρική διαφορά από το επίπεδο του καταστρώματος της οδού. Επιπλέον, στη στέψη του τοιχίου θα στηριχθεί σιδερένιο κιγκλίδωμα μεγάλου βάρους.

Το πλάτος της οδού παραμένει αμετάβλητο, ως υφίστατο πριν την έναρξη του έργου.

Οι εργασίες θα συνεχισθούν σύντομα.

email