Περιφερειακό Συμβούλιο: Θέλουμε αυτόνομο υδατικό διαμέρισμα στα Ιόνια Νησιά

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Το σκεπτικό της αρνητικής γνωμοδότησης στηρίχτηκε σε προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι, δηλαδή, τα Ιόνια Νησιά θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αυτόνομο Υδατικό Διαμέρισμα, ανεξάρτητο από τα Υδατικά Διαμερίσματα των κοντινών ηπειρωτικών περιοχών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε, για διαχειριστικούς αλλά και για αναπτυξιακούς λόγους, αρνητικά επί:

Α. Της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) του σχεδίου: « Σχέδιο διαχείρισης της περιοχής  Λεκάνης Απορροής  Ποταμού ( υδατικό  διαμέρισμα ) ΗΠΕΙΡΟΥ».

Β. Της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) του σχεδίου: « Σχέδιο  διαχείρισης  της  περιοχής  Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  ( υδατικό  διαμέρισμα) ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ».

Γ. Της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) του σχεδίου: « Σχέδιο διαχείρισης της περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού ( υδατικό  διαμέρισμα) Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.