Πού τελικά ήταν η Ομηρική Ιθάκη;

Oμηρική Ιθάκη

Oμηρική Ιθάκη

Οι κυριότερες θεωρίες για την θέση της Ομηρικής Ιθάκης από την εποχή της αναγέννησης μέχρι σήμερα.

Spon & Wheler -γράφοντας το 1678- πίστευαν ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν το σημερινό νησί Άτοκος.
Voyage d’Italie, deDalmatie, de Grece et du Levant, Published 1678 by Chez Antoine Cellier le fils, rue Merciere, à la Constance in A Lyon . Written in French.

William Gell – γράφοντας το 1807 -πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στον ισθμό της σημερινής νήσου Ιθάκης στην θέση Αετός βλέποντας προς τα ανατολικά, μέσα ή κοντά στον κόλπο του Βαθέως.
The Geography and Antiquities of Ithaca. London: Longman, Hurst, Rees and Orme. 1807.

William M. Leake – γράφοντας στο 1835- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην βορειοδυτική ακτή της σημερινής νήσου Ιθάκης στον λεγόμενο κόλπο της Πόλης.
Travels in the Morea with a Map and Plans. London: John Murray. 1830.
Travels in Northern Greece. London: John Murray. 1835.

William Gladstone – γράφοντας το 1863 – πίστευε ότι η Ομηρική νήσος Ιθάκη ήταν η σημερινή νήσος Ιθάκη αλλά η Ομηρική γεωγραφία ήταν λανθασμένη.
The dominions of Odysseus, and the island group of the Odyssey.

Henry Schliemann – γράφοντας το 1869- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης θα πρέπει να ήταν στην θέση Αετός στο σημερινό νησί της Ιθάκης.
Ithaque Le Pelopponesse Troie. Recherches Archeologiques Paris : Reinwald C. Libraire 1869

Théophile Cailleux — γράφοντας στο 1878 – τοποθέτησε την θέση της Ομηρικής Ιθάκης στη νοτιοδυτική Ισπανία, στο δέλτα του Guadalete, κοντά στο Cádiz.
Pays atlantiques décrits par Homère, Ibérie, Gaule, Bretagne, Archipels, Amériques, Théorie nouvelle. (trsl: Atlantic lands described by Homer: the Iberian peninsula, Gaul, Britain, the Atlantic islands, the Americas. A new theory). Paris: Maisonneuve et cie; OCLC: 23413881. 1878

Joseph Partsch – γράφοντας το 1890- πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη πρέπει να ήταν η σημερινή νήσος Ιθάκη παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντιστοιχία με την Ομηρική τοπογραφία.
Kephallenia und Ithaca Αθήνα 1890 Εκδότης: Καραβία, Δ. Ν. – Αναστατικές Εκδόσεις

Victor Berard– Γράφοντας το 1902 – πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η σημερινή νήσος Ιθάκη.
Les Pheniciens et I’ Odyssee Book on Demand (January 1, 1901)

Wilhelm Dörpfeld (26 Δεκ 1853 – 25 Απριλίου 1940) – μετά από εκτεταμένες ανασκαφές που πραγματοποίησε σε διάφορες τοποθεσίες της Ιθάκης και της Λευκάδας , πρότεινε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης βρισκόταν δυτικά του Νυδρίου στη νότια ακτή της Λευκάδας.
Dörpfeld, Wilhelm (1965). Alt-Ithaka, ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen aus der insel Leukas-Ithaka. Unter Mitarbeit von Peter Goessler [u.a.](Neudruck der Ausg. 1927. ed.). Osnabrück: Zeller.

Γεράσιμος Βολτέρας – γράφοντας το 1903- θεώρησε ότι η χερσόνησος της Παλικής ήταν το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης, πιστεύοντας στην ορθότητα της πληροφορίας που μετέφερε ο Στράβωνας για την ύπαρξη ισθμού μεταξύ της Παλλικής και του κεντρικού κορμού της Κεφαλληνίας. Την άποψη αυτή ασπάστηκαν αργότερα οι . Bittlestone / Diggle / Underhill, (Βλέπε παρακάτω).
Ομηρική Ιθάκη: ήτοι κριτική μελέτη δι’ ης αποδεικνύεται ότι η Παλική είναι η Ομηρική Ιθάκη. Αθήνα 1903.

Lang, Gustav .(Μετ. Παυλάτος Νικόλαος) -γράφοντας το 2006- πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι το σημερινό νησί της Ιθάκης
Η Πατρίς του Οδυσσέως , Φωτοανατύπωση Αθήνα : Πελασγός, 2001

Carl Wilhelm Vollgraft – γράφοντας το 1907- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν το σημερινό νησί της Ιθάκης αλλά η Ομηρική γεωγραφία ήταν λανθασμένη.
Dulichion- Leukas

A.E.H Goekoop –γράφοντας το 1908- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην νοτιοδυτική Κεφαλληνία επί της κορυφής του λόφου όπου σήμερα βρίσκεται το κάστρο του Αγίου Γεωργίου κοντά στο μυκηναϊκό νεκροταφείο των Μαζαρακάτων και έχοντας ως λιμάνι τις Μηνιές κοντά στο σημερινό αεροδρόμιο”
Ithaque La Grande . Athens: Beck & Barth. 1908.

Ιάκωβος Θωμόπουλος, -γράφοντας το 1908- πίστευε ότι η Ομηρική νήσος Ιθάκη είναι η ίδια με την σημερινή.
Ιθάκη και Όμηρος : Συμβολή εις την Ομηρικήν τοπογραφίαν και το Ομηρικόν ζήτημα εις μέρη τρία. Αθήνα 1908

Ο λόρδος Rennell, του Rodd- γράφοντας το 1927-πίστευε ότι η Ομηρική Ιθάκη ήταν το σημερινό νησί της Ιθάκης
Rennell, J.R. (1927). Homer’s Ithaca : A Vindication of Tradition. London: Arnold.

Διονύσιος Κορκός – γράφοντας το 1965- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν η νότιος Κεφαλληνία γύρω από τον σημερινό οικισμό της Σκάλας.
Η βασίλισσα των Ιονίων νήσων. Πάτρα 1965

W.A Heurtley και Sylvia Benton (Άγγλοι αρχαιολόγοι) πίστευαν ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στο σημερινό νησί της Ιθάκης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποίησαν μια σειρά από ανασκαφές στην βόρεια Ιθάκη και στο λεγόμενο σπήλαιο του Λοΐζου φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα κυρίως της γεωμετρικής περιόδου.

 J.V. Luce – γράφοντας αρχικά το 1974 και ακολούθως το 1998- πίστευε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην θέση του κόλπου Πόλις στο βόρειο τμήμα της σημερινής νήσου Ιθάκης
The Quest for Ulysses, Publisher: Praeger Publishers; 1ST edition (1974)
Celebraiting Homer’s Landscapes Yale University Press; First edition (December 11, 1998)

Sarandis Symeonoglou – γράφοντας από το 1984- θεωρεί ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι επί του αυχένα της σημερινής νήσου Ιθάκης στην τοποθεσία Αετός.
Η Ομηρική Γεωγραφία της Ιθάκης, Ιλιάδα και Οδύσσεια Μύθος και ιστορία: Από τα Πρακτικά του Δ Συνεδρίου για την Οδύσσεια (9-15 Σεπτεμβρίου 1984). 1986, σελ.
The Odyssey Project

C.H Goekoop (εγγονός του AEH Goekoop) – -γράφοντας το 1990-, θεώρησε ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης ήταν στην βόρεια Κεφαλληνία στην περιοχή της Ερίσου, κοντά στην κωμόπολη του σημερινού Φισκάρδου.
Op zoek naar Ithaka. Weesp: Heureka. 1990.
Where on Earth is Ithaca? A Quest for the Homeland of Odysseus. Delft: Eburon. 2010. ISBN 978-90-5972-344-

Henriette Putman Cramer και Γεράσιμος Μεταξάς – Αγγελετάτος -γράφοντας αρχικά το 1991 μια συνοπτική μελέτη και ακολούθως μια πληρέστερη το 2000 – τοποθέτησαν το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στην νοτιοανατολική Κεφαλληνία και συγκεκριμένα στην λεκάνη της κοιλάδας του Ηρακλείου κοντά στην περιοχή των εκβολών του χειμάρρου Βόχυνα όπου βρίσκεται η σημερινή κωμόπολη του Πόρου.
«Ομηρική Ιθάκη» ένα αταύτιστο μυκηναϊκό κέντρο στα νησιά των Κεφαλλήνων. Αθήνα 2000. Εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ . ISBN 960-382-408-9
Πρόννοι και Ομηρική Τοπογραφία. Κεφαλληνία 2005 από τον τόμο :Συνέδριο για την Ιστορία τα γράμματα και την λαογραφία της περιοχής των Πρόννων.
«Εστι τις νήσος Αστερίς»: Το νησί των μνηστήρων. 2011 Εκδόσεις Reithron
Εν Δήμω Ιθάκης. 2011 Εκδόσεις Reithron

Κώστας Δούκας – γράφοντας το 1997- τοποθετεί το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στο σημερινό νησί της Λευκάδος.
Το μεγάλο μυστικό του Ομήρου τόμοι 3 Αθήνα 1997, Εκδότης: Ελεύθερη Σκέψις
Η παλαιότητα του Ομήρου, η Αστερίς και η πραγματική Ιθάκη, περιοδικό «Προκυμαία» (τεύχος 4o, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σελ. 12-19)

Ευάγγελος Τσιμαράτος σε μελέτη του που δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του -το 1998- τοποθέτησε το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης στο κεντρικό κορμό της νήσου Κεφαλληνίας αποδεχόμενος την άποψη του Στράβωνα ότι η χερσόνησος της Παλλικής αποτελούσε εκείνη την εποχή ένα ξεχωριστό νησί .
Ποια η Ομηρική Ιθάκη. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας. 1998.

Νικόλας Γ. Λειβαδάς τοποθέτησε το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης γύρω από την περιοχή του Αγκώνα στον αυχένα της χερσονήσου της Παλλικής.
Κεφαλληνία: η αποκάλυψη της Ομηρικής Ιθάκης (Κωνσταντίνος Μπίστικας , Εκδότης, μεταφραστής)

Gilles-le Noan έγραψε από 1989-2004- και άφησε να εννοηθεί ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι η χερσόνησος της Παλλικής , αλλά απέκλεισε την θεωρία της ύπαρξης διαύλου που θα χώριζε εκείνη την εποχή την χερσόνησο της Παλλικής από τον κύριο κορμό της νήσου Κεφαλληνίας.
A la recherche d’Ithaque, la ferme d’Eumée, le palais d’Ulysse. Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.
The Ithaca of the sunset. Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.
Η καλόδυση Ιθάκη. Quincy-sous-Senart, France: Editions Tremen. 2005.

Βαγγέλης Πανταζής , – έγραψε το 1999 – και θεωρεί ότι το σημερινό νησί της Κεφαλληνίας είναι η Ομηρική Ιθάκη. Το κείμενο αυτό αποτελεί μικρό τμήμα μιας συνολικής μελέτης που αφορά την Ομηρική τοπογραφία στο σύνολό της.
Το μέγεθος της Ομηρικής Ιθάκης, Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμος 8 , 1999 σελ. 267-274

Πέτρος Πετράτος – έγραψε το 1999- θεωρεί ότι το σημερινό νησί της Κεφαλληνίας είναι η Ομηρική Ιθάκη. Συνέταξε θεματικές μελέτες για την Ομηρική τοπογραφία
Ομηρικό σπήλαιο των Νυμφών: το σπήλαιο της Μελισσάνης , Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμος 8 , 1999 σελ 239-265.
Τα Ομηρικά Κροκύλεια, Κεφαλληνιακά Χρονικά.τομ 9 , 2003, σελ. 155-165.

Χρήστος Τζάκος -έγραψε από το 1999 – 2003, και πιστεύει ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι το σημερινό νησί της Ιθάκης.
Περί Ομηρικής Ιθάκης”. Περιοδικό Odusseia 1999, 2000, 2002.”. .
Έκθεση συνοπτική περί Ομηρικής Ιθάκης (οι λόγοι ταύτισης με τη σημερινή) Σύντομο Δοκίμιο για την ομηρική Ιθάκη. Αθήνα. 2002.

Robert Bittlestone, James Diggle και John Underhill – έγραψαν σε πρώτη φάση το 2003 και ακολούθως το 2005, πιστεύουν ότι η χερσόνησος της Παλλικής είναι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης βασιζόμενοι στην πιθανή ύπαρξη του “Καναλιού του Στράβωνα” που πιθανόν θα χώριζε την χερσόνησο της Παλλικής από τον κυρίως κορμό της Κεφαλληνίας ,
Odysseus Unbound: The Search for Homer’s Ithaca. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2005. ISBN 0-521-85357-5.

Felice Vinci – έγραψε το 2006 μια σχολαστική γεωγραφική ανάλυση, που προσπαθεί να αποδείξει ότι πολλές ομηρικές θέσεις μπορούν να εντοπιστούν στο γεωγραφικό τοπίο της Βαλτικής.
The Baltic Origins of Homer’s Epic Tales. Rochester, Vermont: Inner Traditions. 2006. ISBN 1-59477-052-2

Μιχαήλ Κορδώσης, – έγραψε το 2007- και πιστεύει ότι το κέντρο της Ομηρικής Ιθάκης είναι το βόρειο τμήμα της σημερινής νήσου Ιθάκης, τοποθετείται επίσης για τις άλλες θέσεις των γύρω νήσων του βασιλείου του Οδυσσέως (Αστερίδας, Σάμης και Δουλιχίου) καθώς και για τις άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται στην Οδύσσεια.
Η Ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή.

Eκδόσεις: Καραβία, Σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών ISBN: 9602581018

email
Πηγή άρθρου: Εταιρεία Μελετών Προϊστορικής Κεφαλληνίας