«Προχωράει» ο Βιολογικός Λειβαθούς

«Προχωράει» ο Βιολογικός Λειβαθούς

«Προχωράει» ο Βιολογικός Λειβαθούς

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι χθες 21 Νοεμβρίου 2013 ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης υπό τον τίτλο: «Μελέτες Έργων Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Λειβαθούς».

Η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους και θα παραδοθεί βάσει της σύμβασης εντός τεσσάρων (4) μηνών.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς «προχωράει» στην υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού αναπτυξιακού έργου για το νησί μας.

email