Πρόγραμμα χορηγικών υποτροφιών από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Υποτροφίες

Υποτροφίες

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προχώρησε στην εκπόνηση προγράμματος χορηγικών υποτροφιών. Η χορήγηση υποτροφιών κρίνεται απαραίτητη σε φοιτητές που, λόγω της οικονομικής κρίσης, αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους, αν και διαθέτουν ιδιαίτερα πνευματικά προσόντα, καθώς ούτε οι οικογένειές τους ούτε το κράτος μπορούν πλέον να τους στηρίξουν.

Γι’ αυτό τον λόγο το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, είτε ατομικά είτε σε εταιρικό επίπεδο, να γίνει χορηγός αυτών των υποτροφιών, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση κοινωνικής ευαισθησίας των Επτανήσιων ευεργετών.

Οι υποτροφίες αφορούν είτε μεταπτυχιακές σπουδές, με δικαιούχους τους αριστούχους αποφοίτους του Ιδρύματος, είτε προπτυχιακές σπουδές, με δικαιούχους τους σπουδαστές με την καλύτερη βαθμολογία σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Οι χορηγίες ξεκινούν από τα 1.000 € και φθάνουν έως τα 10.000 €, ενώ τα ονόματα των χορηγών θα αναγράφονται σε ειδική πλακέτα αναρτημένη στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και θα αναρτώνται διαδικτυακά στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος.

Ήδη, οι δύο πρώτοι χορηγοί είναι γεγονός, καθώς τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς και το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα.

Συντονιστής του προγράμματος: Κώστας Αντ. Πετράκης

τηλ.: 26710-27311, 6974251575

email