Πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς

Aμπελώνες

Aμπελώνες (Πηγή φωτογραφίας: agioritikesmnimes.pblogs.gr )

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Η ημερομηνία των αιτήσεων  είναι  έως 15 Μαΐου.

 

 Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Tην εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
  • Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
  • Επανεμβολιασμός
  • Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστήλωση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα.

 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»

 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου ” παραγωγού.

 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

 Ειδικότερα:

 α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

  • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
  • Αποδοχή κληρονομιάς,
  •  Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
  • Κτήση με προσκύρωση,
  • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
  • Κληρονομητήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : Αντωνάτου Μαρία.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam