Προσφορές για την Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών από το Δήμο Κεφαλλονιάς

Nαυαγοσώστης

Nαυαγοσώστης (Πηγή φωτογραφίας:espressonews.gr)

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς εξαιτίας της αναστολής προσλήψεων λόγω διενέργειας βουλευτικών εκλογών (από τις 11-4-2012) προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών για τις Δημοτικές Ενότητες: Αργοστολίου, Παλικής, Ελειού Πρόννων, Σάμης, Πυλάρου, Λειβαθούς από 1/6/2012 έως 30/09/2012 και από ώρα 10.30 π.μ έως 17.30 μ.μ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ για κάθε δημοτική ενότητα εκτιμάται ως ακολούθως:

  • Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου με συν. Προϋπολογισμό 16.359,00 €
  • Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς με συν. Προϋπολογισμό 24.538,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων με συν. Προϋπολογισμό 8.179,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Παλικής με συν. Προϋπολογισμό 16.359,00 €
  • Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου με συν. Προϋπολογισμό 8.179,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Σάμης με συν. Προϋπολογισμό 8.179,50 €

Για τη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς θα δημοσιευθεί διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού λόγω ύψους της δαπάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr και στην ενότητα «Δήμος» Διακηρύξεις –Διαγωνισμοί. Για κάθε Δημοτική Ενότητα έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ειδική Περιγραφή Υποχρεώσεων.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έως την Τρίτη  29/05/2012, στο γραφείο του Διευθυντή κ. Γεράσιμου Παυλάτου (Τηλ. 26713 60167)

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam