Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων της Περιφέρειας

Σπύρος-Σπύρου

ΣπύροςΣπύρου

Υπογράφηκαν σήμερα από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Σπυρίδωνα Σπύρου 2 Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων.

Οι προσκλήσεις αφορούν έργα που περιλαμβάνονται στα ήδη εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας και για την Αστική Ανάπτυξη των 4 πόλεων-πρωτευουσών της. Αναφέρονται δε στη Θεματική προτεραιότητα 61 «Αστική και αγροτική ανάπτυξη» του Αξονα 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Ειδικότερα:

Α.  Όσον αφορά στην Πρόσκληση 47 για την «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Μικρών Νησιών», προβλέπεται η υποβολή προτάσεων συνολικού ύψους 10,0 εκατ. Ευρώ, για την:

 • § βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων
 • § πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές     
 • § προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη μνημείων, κτιρίων και σημείων ενδιαφέροντος
 • § ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών – δικτύων      
 • § ενίσχυση υποδομών τουρισμού & πολιτισμού                 
 • § προβολή και ανάδειξη περιοχής                             
 • § προώθηση της χρήσης ΤΠΕ                                    
 • § εξοικονόμηση υδατικών πόρων                              
 • § εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων                         
 • § κοινωνική Μέριμνα\
 • § τεχνική βοήθεια

Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Κέρκυρας (για τα Διαπόντια νησιά), Λευκάδας (για Καστό και Κάλαμο), Παξών, Μεγανησίου και Ιθάκης.

Β.  Όσον αφορά στην Πρόσκληση 48  για την «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη» ,προβλέπεται η υποβολή προτάσεων συνολικού ύψους  8,0 εκατ. Ευρώ, για την:

 • βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων
 • ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών
 • δημιουργία δικτύων αστικών μεταφορών και χώρων στάθμευσης
 • υλοποίηση αναπλάσεων  & αναβαθμίσεις οδών, κοινόχρηστων χώρων, περιοχών
 • δημιουργία πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων
 • προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού
 • προβολή και ανάδειξη περιοχών
 • προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
 • εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων    
 • τεχνική υποστήριξη

Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Κέρκυρας, Λευκάδας , Κεφαλονιάς και Ζακύνθου

Η υποβολή προτάσεων και για τις δύο Προσκλήσεις διαρκεί από 1 Αυγούστου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Οι σχετικές προσκλήσεις βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες της ΕΔΑ ΠΙΝ:  www.depin.gr και  www.pepionia.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team