Πρόσληψη προσωπικού στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει την υπ” αριθμ. ΣΟΧ2/2012, για την πρόσληψη προσωπικού (6 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» που έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Άξονας 9 – «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam