Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων – Δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 2.800.000 ευρώ

Σπύρος-Σπύρου

Σπύρος Σπύρου

Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ανακοίνωσε σήμερα τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, στον άξονα Προτεραιότητας:

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων, που αφορά υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη και ειδικότερα προβολή και δικτύωση.

  Η δημόσια δαπάνη για το έργο αυτό ανέρχεται σε 2.800.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις αυτές έφτασαν τις 11 στον αριθμό, ενώ, μετά την πρώτη αξιολόγηση που έγινε, θετικά αξιολογήθηκαν οι 9 από αυτές.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, θ’ ακολουθήσει η ενημέρωση των δικαιούχων, η υπογραφή συμφωνητικού αποδοχής των όρων για την εκτέλεση και, τέλος, η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων.

email