Ρυθμίσεις για την διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων κτηνοτροφικών μονάδων

Kτηνοτροφικές μονάδες

Kτηνοτροφικές μονάδες

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει ότι: Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος (1464/67426/13-6-2012-ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) εφαρμογής του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α / 12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», στην οποία εκτός των άλλων διευκρινίσεων αναφέρονται και τα παρακάτω σχετικά με την διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων:

Η νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις:

1. του ν. 3399/2005 όταν έχουν ανεγερθεί πριν τις 20-03-2003 και προβλέπει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων χωρίς την επιβολή προστίμου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει στις 30-06-2012.

2. του ν. 4014/2011(άρθρο 26, παρ. 2), όταν έχουν ανεγερθεί μετά τις 20-03-2003 και μέχρι τις 28-07-2011. Η διαδικασία καθορίζεται από το ΥΠΕΚΑ προβλέπει την με ευνοϊκούς όρους νομιμοποίηση των αυθαιρέτων (επιβολή μειωμένων προστίμων) εφόσον οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις 30-06-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, για διευκρινίσεις και οδηγίες. Μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών θα ακολουθηθεί πλέον η νομιμοποίησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διατήρησή τους ως αυθαιρέτων για 30 χρόνια με τη διαδικασία του ν. 4014/2011.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam