Ρυθμίσεις για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από την Περιφέρεια

Κτηνοτρόφος

Κτηνοτρόφος

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/12-3-2012), οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

  • οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης
  • οι οποίες είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις
  • των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία
  • των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες

κατά την έναρξη της ισχύος του, υποχρεούνται να λάβουν άδεια εγκατάστασης με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, δηλαδή μέχρι 11 Μαρτίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλονται προσωρινά οι τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αποβολής, επιβολής προστίμων και κατεδάφισης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, 8η Πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη 63.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam