Σ.Κουρής: Άστοχες και κακοήθεις οι παρεμβάσεις για την πρόσληψη των 177 ατόμων

Σωτηρης Κουρης (Πηγή φωτογραφίας:enimerosi.gr)

Δεδομένων των ποικίλων βεβιασμένων αρνητικών σχολιασμών που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο περί των λαθών, ή χειρότερα της στοχευόμενης προσπάθειας αναξιοκρατικής διαχείρισης του ζητήματος των προσλήψεων οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κοινωφελούς Χαρακτήρα με αριθμό 97.604/1/2012 εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ στις 19/6/2012, έγγραφο το οποίο έφτασε στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Κεφαλονιάς στις 25/6/2012 με ταχυδρομείο.

Έπειτα από εντατικές προσπάθειες από μέρους του Συλλόγου, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η Ανακοίνωση Πρόσληψης αναρτήθηκε στις 3/7/2012 στο γραφείο του συλλόγου στο κτίριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ως εκ τούτου και βάσει του κειμένου της Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ «…Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες…», δηλαδή έληγε στις 14/7/2012. Σύμφωνα πάλι με την Ανακοίνωση πρόσληψης του ΑΣΕΠ «Ο Δικαιούχος του προγράμματος μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην ανάρτηση των πινάκων των αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων». Ως εκ τούτου η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε στις 14/8/2012 στα γραφεία του Συλλόγου.

Όσον αφορά το θέμα του χρόνου δικαιώματος ενστάσεων με τις δύο αργίες στις 15 και 16/8/2012, η Ανακοίνωση Πρόσληψης του ΑΣΕΠ αναφέρει τα εξής «κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου». Κατά συνέπεια δεν υπολογίζονται ως εργάσιμες μέρες οι ανωτέρω αργίες αλλά και το σαββατοκύριακο που ακολούθησε.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι είχαν στην διάθεσή τους περισσότερες μέρες για να εξετάσουν το θέμα των ενστάσεων, από ότι αν δεν μεσολαβούσαν οι συγκεκριμένες αυτές ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών λήγει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012.

Επιπλέον της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στα γραφεία του Δικαιούχου, ο Σύλλογος Εθελοντών προχώρησε και στην Δημοσίευση Δελτίου Τύπου στα Μ.Μ.Ε. του νομού στις 14/8/2012, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Όσο αφορά το περιεχόμενο των πινάκων, αυτοί αναρτήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μετά τα παραπάνω θεωρούμε άστοχες και κακοήθεις τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αμαύρωση μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στην στήριξη σημαντικού ποσοστού ανέργων και δει την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών δικαιούνται όλοι ανεξαρτήτως φύλου, ιδιότητας ή συγγένειας με τα μέλη του Σωματείου που υλοποιούν το πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν και να επιλεγούν στις προκηρυσόμμενες θέσεις εργασίας.

Στα πλαίσια της σωστής και χρηστής διαχείρισης αντιμετωπίσαμε αξιοκρατικά και με σεβασμό τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει αναφαίρετο δικαίωμα να καταφύγει σε οποιαδήποτε αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων του. Τα άνευ ουσίας και βάσεως, δια βοής «επιχειρήματα» που εκφράζουν και στρατεύονται υπέρ του δικαίου του όχλου, παραπέμπουν σε ρωμαϊκή αρένα και δεν συνάδουν ούτε στο ελάχιστο, με τις αρχές ισοτιμίας και των δημοκρατικών θεσμών που βαυκαλιζόμαστε ότι υπηρετούμε.