Σ.Κουρής: Πρόβλημα δημιουργεί η έλλειψη Υγειονομικών Επιτροπών

Σωτήρης Κουρής

Ανεδαφική, χαρακτηρίζει ο Σωτήρης Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, την εφαρμογή των μέτρων τόσο αναφορικά με την κατάργηση των επιτροπών αναπηρίας όσο, κυρίως, με την απουσία Υγειονομικών Επιτροπών σε ΚΕΠΑ στην Κεφαλονιά.

Ο κ. Κουρής, σε επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής  Ασφάλισης, Γιάννη Βρούτση, αναφέρεται στο πρόβλημα που δημιουργείται με το νέο σχεδιασμό, καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα στη διαχείριση των αιτημάτων των αναπήρων, με την επιβάρυνση εξουσιοδοτήσεων, μετακινήσεων, εξόδων και περαιτέρω κωλυσιεργίας. Για πολλούς δε εξ’  αυτών, με πολλές αδυναμίες  (ηλικιωμένοι ανάπηροι χωρίς πόρους) καθίσταται σχεδόν αδύνατη η εξυπηρέτησή τους και ειδικά όταν η έδρα της υγειονομικής επιτροπής δε βρίσκεται στον τόπο διαμονής τους.

Δεδομένου ότι ήδη στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη εφαρμόζονται προγράμματα μέριμνας, για τη στήριξη όλων των αναξιοπαθούντων σε όλα τα επίπεδα, με τα συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστικά αναιρείται η προσπάθεια. «Από τη μία πασχίζουμε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας με όλα τα δυνατά μέσα», σημειώνει ο κ. Κουρής, «και από την άλλη -με τα νέα δεδομένα – θέτονται σημαντικά εμπόδια  στο αξιοπρεπές της διαβίωσής τους».

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, οποίος ζητεί από τον Υπουργό να επανεξετάσει το σχεδιασμό, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες των νησιών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και, κυρίως, με σεβασμό στις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών.

Η επιστολή

  Μετά την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων, περί λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών αλλά και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄115), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 76 του ν.3996/11 (ΦΕΚ Α΄170), με βάση τις οποίες από 1/1/2011 συστήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο και υπάγεται απευθείας στην Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  • Το ότι πλέον οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας
  • Το ότι από τη 1/9/2011 καταργήθηκαν όλες οι επιτροπές αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εκτός από τις υγειονομικές επιτροπές
  • Ότι σε 45 σημεία της χώρας λειτουργούν τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
  •   οφείλουμε να επισημάνουμε τα σοβαρά προβλήματα που ενέκυψαν από την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων γενικά και ειδικά για την περιοχή μας. Συγκεκριμένα:
  • Ο συγκεντρωτισμός και η υπερ-συσσώρευση αρμοδιοτήτων στις υγειονομικές επιτροπές θα οδηγήσει σε αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι ήδη αντιμετώπιζαν σοβαρά γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις ακόμη και με το προηγούμενο καθεστώς που οι αρμοδιότητες ήταν μοιρασμένες. Στο νησί μας δε, όπου υφίσταται ένας ικανός αριθμός ατόμων που εξυπηρετεί η επιτροπή και ο οποίος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, υπήρχε πάντα η απαίτηση για ταχεία εξυπηρέτηση, συχνότερες συνεδριάσεις των επιτροπών και μείωση της γραφειοκρατίας.
  •  Οι εξυπηρετούμενοι από τις επιτροπές αυτές είναι άτομα ευπαθών ομάδων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αναπηρίας, συνήθως μεγάλης ηλικίας και χαμηλού έως μέσου εισοδήματος. Είναι προφανές ότι τα άτομα αυτά επιβάλλεται να διευκολύνονται στις όποιες συναλλαγές, διαδικασίες ή υποθέσεις τους, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και προσβασιμότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει το δημόσιο στους πολίτες. Αυτό άλλωστε συνιστά και την έννοια της κρατικής πρόνοιας.

Με το νέο σχεδιασμό αυξάνεται η πολυπλοκότητα στη διαχείριση των αιτημάτων τους, με την επιβάρυνση εξουσιοδοτήσεων, μετακινήσεων, εξόδων και περαιτέρω κωλυσιεργίας. Για πολλούς δε εξ’  αυτών, με πολλές αδυναμίες  (ηλικιωμένοι ανάπηροι χωρίς πόρους) καθίσταται σχεδόν αδύνατη η εξυπηρέτησή τους και ειδικά όταν η έδρα της υγειονομικής επιτροπής δε βρίσκεται στον τόπο διαμονής τους.

Δεδομένου ότι ήδη στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη εφαρμόζουμε προγράμματα μέριμνας, για τη στήριξη όλων των αναξιοπαθούντων σε όλα τα επίπεδα, με τα συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστικά αναιρείται η προσπάθειά μας. Από τη μία πασχίζουμε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας με όλα τα δυνατά μέσα και από την άλλη -με τα νέα δεδομένα- θέτονται σημαντικά εμπόδια  στο αξιοπρεπές της  διαβίωσής τους.

  • Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, που πλήττουν σήμερα τη χώρα μας, επιτείνουν την ανέχεια, επιδεινώνουν τα προβλήματα υγείας για τους ήδη πάσχοντες και επιβαρύνουν με ψυχοσωματικά νοσήματα τον πληθυσμό με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό. Στα νησιά μας το πρόβλημα έχει πλέον λάβει σοβαρές διαστάσεις και επεκτείνεται διαρκώς. Συνεπώς, αυξάνει ο φόρτος εργασίας και καθίσταται ολοένα πιο απαιτητικός ο ρόλος των υγειονομικών επιτροπών, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα ανταπόκρισης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.
  • Για περιοχές όπως η Κεφαλονιά, όπου αντιμετωπίζουν τα γνωστά προβλήματα που εκπορεύονται από καθεαυτή τη νησιωτικότητά τους,  συνδυαστικά με το ορεινό στοιχείο, τους συγκοινωνιακούς περιορισμούς και ειδικά τις δυστοκίες στη δια θαλάσσης μετακίνηση, το πρόβλημα μεγεθύνεται περισσότερο.

Συγκεκριμένα, αν δεν λειτουργεί υγειονομική επιτροπή στο νησί, όπως στην περίπτωσή μας, που οι αντίστοιχες που εξυπηρετούν το νησί μας βρίσκονται στη  Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα  και  στην Πάτρα, οι πολίτες θα επιφορτίζονται με το κόστος μετακίνησης – διαμονής τους εκεί – το δικό τους ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους – αλλά και με την επιπρόσθετη αβεβαιότητα της δυνατότητας μετακίνησής τους (κακοκαιρία,  ανεπαρκή δρομολόγια πλοίων κτλ).

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ανεδαφική την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων τόσο αναφορικά με την κατάργηση των επιτροπών αναπηρίας όσο, κυρίως, με την απουσία Υγειονομικών Επιτροπών σε ΚΕΠΑ στην Κεφαλονιά.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την επανεξέτασή τους, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, στις ιδιαιτερότητες των νησιών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης και, κυρίως, με σεβασμό στις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών.

email