Συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής εδάφους για το έργο στον Χάρακα

Συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής εδάφους για το έργο στον Χάρακα

Συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής εδάφους για το έργο στον Χάρακα

Συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η επιτροπή για την παραλαβή εδάφους για το έργο στον Χάρακα.

Τα μέλη της επιτροπής:

Νικ. Δραγώνα, Προϊσταμένη τμήματος ΤΣΕ
Μαρ. Βαγγελάτου, Επιβλέπουσα του έργου, υπάλληλος ΔΤΕ
Γιώργος Ρηγόπουλος, Τοπογράφο Μηχ. ΤΕ, υπάλληλος ΔΤΕ