Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο 32ο Συνέδριο Επιτροπής Νησιών στην Λευκωσία

Συνέδριο Παράκτιων περιοχών στην Κύπρο

Συνέδριο Παράκτιων περιοχών στην Κύπρο

Η «Επιτροπή των Νησιών» της Διάσκεψης των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης, η οποία συγκεντρώνει εκπροσώπους από διάφορες Νησιώτικες Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Αρχές, πραγματοποίησε στην Κύπρο το ετήσιο συνέδριό της για το 2012.

  Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στο Συνέδριο με την Περιφερειακή Σύμβουλο, Τζόγια Γρουζή.

Στόχος του φετινού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την παραμονή της άτυπης συνάντησης των Υπουργών αρμόδιων για θέματα Πολιτική Συνοχής, ήταν να συζητηθεί το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν ή/και θα έπρεπε να επωφεληθούν οι νησιωτικές περιφέρειες της ΕΕ από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με  χαιρετισμό από τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αναπληρωτή Υπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Κύπρου, ενώ ο κ. Ugo Cappellacci, Πρόεδρος της Επιτροπής νησιών CPMR και Πρόεδρος Περιφέρειας της Σαρδηνίας παρουσίασε μια πολιτική έκθεση της επιτροπής νησιών και, τέλος, ο κ. Ermis Klokkaris, από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, Δ/νση Προγραμματισμού, ανέπτυξε το θέμα της σημασίας της εδαφικής συνοχής  για ένα μικρό κράτος νησιών.

Κλείνοντας τις εναρκτήριες ομιλίες, ο κ. Jean-Didier Hache, Executive Secretary της Επιτροπής νησιών παρουσίασε την  Έκθεση δραστηριότητας της επιτροπής.

Στη συνέχεια τα μέλη των νησιωτικών Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στο συνέδριο, στο πλαίσιο  μιας μακράς συζήτησης περί του μέλλοντος της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και των επικείμενων διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2014-2020,  συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διαβιβάσουν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτικής Συνοχής  έναν αριθμό προτάσεων οι οποίες θα παρέχουν την στοχευμένη στήριξη που απαιτείται ώστε οι νησιωτικές περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους του ΕΕ 2020.

Οι προτάσεις

 Πιο ειδικά και ενδεικτικά:

  • Να εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση πόρων του ΚΠΣ στα Κράτη Μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 84,2 του Σχεδίου Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, θα συμπεριλαμβάνουν εύλογη αναφορά στο μέγεθος των εδαφών και των πληθυσμών που αντιμετωπίζουν μόνιμα και σοβαρά γεωγραφικά και δημογραφικά μειονεκτήματα σε κάθε Κράτος Μέλος.
  • Στο πλαίσιο αυτό να χορηγηθεί στα νησιά ένα «πρόσθετο επίδομα» το οποίο δεν θα ζημιώσει το συγκεκριμένο επίδομα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
  •   Να επιτραπεί στα νησιά να επωφεληθούν από ελαστικότερους κανόνες στο πλαίσιο της θεματικής συγκέντρωσης.
  • Να μην ισχύσει το όριο 150 χλμ που επιβάλλεται στα θαλάσσια σύνορα σε ότι αφορά την διασυνοριακή συνεργασία.

Ένα εμπεριστατωμένο κείμενο, που περιλαμβάνει και τις προτάσεις αυτές, κατατέθηκε στην  άτυπη συνάντηση των Υπουργών για την Πολιτική Συνοχής από τον πρόεδρο της επιτροπής, Ugo Cappellacci, ζητώντας από την Επιτροπή η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων, να λάβει υπόψη το περιορισμένο μέγεθος και την απομονωμένη φύση των αγορών των νησιών στο μελλοντικό καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων.

Συμπέρασμα

 «Μόνο με ενδυνάμωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των νησιών», τόνισε η κ. Γρουζή η οποία συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου, «θα μπορέσουμε να  επωφεληθούμε τα μέγιστα από την Πολιτική Συνοχής, ώστε να εξασφαλίσουμε επίπεδα ανάπτυξης που θα συνάδουν με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 και θα αυξήσουν το ρυθμό ανάπτυξής μας».

email