Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στο πρόγραμμα ΑPREH

Κεφαλλονιά

Κεφαλλονιά

Το Πρόγραμμα “Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας-ΑΡREH”, χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007¬2013.

Σκοπός του είναι η δημιουργία δύο διεπιστημονικών ενυδρείων- μουσείων, όπου το ένα θα βρίσκεται στο Νardo  (Ιταλία) και το άλλο στην Κεφαλονιά (Ελλάδα).

Οι εταίροι του προγράμματος είναι: στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο του Salentο, η επαρχία του Lecce και ο Δήμος Νardo  και στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Δήμος Κεφαλλονιάς.

Ο σκοπός της πρότασης είναι να προβληθεί η φυσική και αρχαιολογική υποθαλάσσια κληρονομιά κατά μήκος των ακτών των περιοχών αυτών, με τη δημιουργία “δίδυμων” μουσείων-ενυδρείων που θα έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και διαφημιστικούς σκοπούς αποκομίζοντας ταυτόχρονα τουριστικά και πολιτιστικά οφέλη.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς επιλέχτηκε για τη δημιουργία του δεύτερου ενυδρείου- μουσείου λόγω του πλούσιου υποθαλάσσιου περιβάλλοντος που υπάρχει στην περιοχή, των πλούσιων ευρημάτων του βυθού που έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς εξαιτίας πολλών ναυαγίων που χρονολογούνται τόσο στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο όσο και στους ρωμαϊκούς χρόνους καθώς και της ύπαρξης προστατευόμενων περιοχών NATURA.

Το μουσείο-ενυδρείο θα έχει ως στόχο την ανάδειξη της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η ιδέα του ΑPREH

Το πρόγραμμα APREH έχει ως σκοπό την έκθεση ευρημάτων συνδυαζοντάς τα με υποβρύχια τοπία καθώς και με την παρουσία έμβιων οργανισμών προκειμένου να παρουσιαστεί η πλούσια βιοποικιλότητα του βυθού των ιταλικών και των ελληνικών θαλασσών. Η ιστορία και η θαλάσσια βιολογία θα παρουσιάζονται ταυτόχρονα στο κοινό και σε ψηφιακή μορφή.

Τεχνικές λεπτομέρειες των ενυδρείων-μουσείων

Τα ενυδρεία-μουσεία του προγράμματος ΑΡRΕΗ θα περιλαμβάνουν:

  • ένα διόραμα
  • Aρχαιολογικά και παλαιοντολογικά εκθέματα του βυθού
  • ψηφιακές αναπαραστάσεις των ναυαγίων με τους έμβιους οργανισμούς που ζουν σε αυτά.

Ο διαγωνισμός για το λογότυπο του προγράμματος

Για την επιλογή του λογότυπου του προγράμματος, διεξήχθη στις δυο χώρες Ελλάδα και Ιταλία ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός. Στην πρόσκληση αυτή τέθηκαν οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα γινόταν η επιλογή του λογότυπου ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την επιλογή του τελικού νικητή δεν υπήρχε κάποια αμοιβή. Από την Κεφαλονιά κατατέθηκε μόνο μια πρόταση, ενώ αντίστοιχα περισσότερες ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην Ιταλία.

Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων στο τελικό στάδιο ως επικρατέστερες τέθηκαν η πρόταση της Κεφαλονιάς και μια ιταλική. Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος όπου επιλέχτηκε το ιταλικό λογότυπο που χρησιμοποιείται σήμερα στο πρόγραμμα.

email