Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» 2007-2013»

«Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά» 2007-2013»

«Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» 2007-2013»

Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» 2007-2013» θα συμμετάσχει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Η Συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί αύριο 13 Νοεμβρίου, και ώρα 9:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο (Nauplia Luxury Hotels – Akronauplia) στο Ναύπλιο.

Ημερήσια Διάταξη

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΔΕ.Π.ΙΝ 2007 – 2013

4. Παρέμβαση Περιφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

5. Παρέμβαση Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

6. Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος

6.α Πορεία εφαρμογής ΔΕ.Π.ΙΝ (συνολικά μεγέθη)

6.β Πορεία εφαρμογής Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ενέργειες Επιτάχυνσης, Στόχοι Μνημονίου, Στόχοι ν+3 – ν+2, Έργα Προτεραιότητας, Μεγάλα Έργα

6.γ Κρατικές ενισχύσεις, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Εγκύκλιοι Επιτάχυνσης Τοποθετήσεις μελών – Συζήτηση

7. Αναθεώρηση ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενημέρωση για την Αναθεώρηση ΕΠ / χρονοδιάγραμμα έγκρισης από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.

Ενημέρωση για την ανάλυση που συνοδεύει την αναθεώρηση του Ε.Π. και την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π.

8. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020

Ενημέρωση για τη νέα Διαρθρωτική Πολιτική

Ενημέρωση για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης κατ’ εφαρμογή της 1ης εγκυκλίου.

9. Ειδικά θέματα

. Καταπολέμηση της απάτης

. Κατευθύνσεις για εφαρμογή κανόνων κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με έργα

υποδομών

. Κατευθύνσεις σχετικά με εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.

10. Ενημέρωση για το κλείσιμο των Ε.Π. (ημιτελή έργα Γ΄ΚΠΣ)

11. Λοιπά θέματα

-Κοινές δράσεις ΔΕ.Π.ΙΝ

-Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημοσίων έργων και οι επιπτώσεις στην εφαρμογή του

ΔΕ.Π.ΙΝ

12. Σχέδιο Συμπερασμάτων

email