Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής – Τα θέματα της ΠΕ Κεφ/νίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η  10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/04/2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την διεξαγωγή και συνέχιση διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 Τα θέμα που έχουν άμεση σχέση με την ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης είναι τα παρακάτω:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ (μεταφορά κολώνας) στο έργο «Οδική ασφάλεια – Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μέλους ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το  ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος 2013.   

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΠΟΡΟΥ, ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ», αναδόχου: Κ/Ξ «ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ο.Ε.-ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ Ε.Ε.»,  Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 Εισήγηση επί αίτησης  αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας του  έργου: «Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου – Πόρου (οικισμός Βαλεριάνου Χ.Θ. 26+500 από Αργοστόλι», αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης του Δικηγόρου Ανουσάκη Νικολάου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί εξουσιοδότησης της Δικηγόρου Κατσούνη Άλκηστης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου