Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Κατόπιν ενημέρωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την Δευτέρα 23/ 04/ 2012 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα θέματα που σχετίζονται με την Π.Ε Κεφαλληνιας – Ιθακης ειναι:

  • Επικύρωση του 8oυ/10-04-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
  • Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

  • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 150.000,00€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), , Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

  • Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση όρων προκήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

  • Έγκριση δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Λευκάδας»,προϋπολογιζόμενης αξίας διακοσίων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (200.136,63 €),συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam