Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ την Δευτέρα 12/11

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Συνεδρίαση ΠΙΝ

Καλείστε στην 30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/11/2012 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 29oυ/30-10-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2012.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 3o: Έγκριση όρων επαναληπτικής διακήρυξης και περίληψης αυτής για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Περιφερειακού ΚΕΚ – ΔΒΜ της Π.Ε. Ζακύνθου και Τμήματος ΔΒΜ Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 4o: Έγκριση όρων επαναληπτικής διακήρυξης και περίληψης αυτής για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κτηνιατρείου Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 8o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 10o: Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση του Μικρού Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 11: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 12o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον  διαγωνισμό επιλογής αναδόχου του υποέργου «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος

Θέμα 13o: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, αμοιβής 36.285,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), ΠΕ Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 14o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Κατελειού Ν. Κεφ/νίας», αναδόχου: «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

  Θέμα 15o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε.», αναδόχου: Κ/Ξ ΣΠ. ΚΡΕΜΟΝΑ – Κ. ΑΛΑΜΑΝΟΥ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 16o: Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, σχολικού  έτους 2012-2013.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτ

Θέμα 17o: Έγκριση καθορισμού αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων απασχολούμενων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών) στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.  

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος

Θέμα 18o: Κατακύρωση  διαγωνισμού προμήθειας χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  κατά το έτος 2012.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 19o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την “Προμήθεια φωτοσημαντήρων”, στο πλαίσιο του έργου “Έργα βελτίωσης και Προστασίας στο Λιμάνι Αύλακα Οθωνών – Τμήμα ΙΙ Έργα στην εξωτερική λιμενολεκάνη”, που έχει ενταχθεί στο ΕΠ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 17.800,00 ευρώ (κωδ.ΜΙS 277678).

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 20o: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση γραφείου και αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας της Π.Ε. Κέρκυρας και έγκριση των όρων της διακήρυξης.  

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη

Θέμα 21o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

  Θέμα 22o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΙΑΣ “, προϋπολογισμού 89.365,93 € πλέον Φ.Π.Α., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

email