Συνεδρίαση της Π.Ι.Ν την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου

Περιφέρεια ιονίων νήσων

Περιφέρεια ιονίων νήσων.

H  22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν,  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  04/ 09/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Εκτός από την Επικύρωση του 21oυ/31-08-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν θα συζητηθούν τα εξής θέματα που σχετίζονται με την ΠΕ Κεφαλληνίας

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση του έργου: Καθαρισμός δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό & Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας στο Τμήμα: 7) Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο πρώην Δήμου Παλλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρή

Έγκριση Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με προϋπολογισμό τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρή

 Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 περιοχής Παλικής», προϋπολογισμού 231.328,00€  με ΦΠΑ,  Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team