Συνεδριάσεις το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» από την Π.Ι.Ν

Περιφέρεια ιονίων νήσων

Περιφέρεια ιονίων νήσων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε  σε συνεδρίαση το  Σάββατο  30 Ιουνίου  2012 και ώρα 11:00 στην Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλονιάς στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: 5η  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων  Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο : Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κεφαλληνίας) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  – ΑΝ.Ε.Κ.Ι. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 3ο : Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία «Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 4 ο: Απευθείας   εξαγορά  ακινήτου   απαλλοτριώσεως  επαρχιακής  οδού, για  την  διαπλάτυνση   – βελτίωση   του  επαρχιακού   δρόμου «Βελτίωση   δρόμου  από  Εύγηρο   έως   Επαρχιακή  οδό  Νο2 »ιδιοκτησίας  Νικηφόρου  Φατούρου.

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση  πίστωσης   έκτακτης  ανάγκης  ( Πολιτική  προστασία  ) στην  Π.Ε Λευκάδας   από  αδιάθετα  υπόλοιπα  κατανομών  της  Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Π.Ε Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

ΘΕΜΑ  7ο : Λιμενικές ανάγκες Μικρών Νησιών

Εισηγητής :  Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή

ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση   Προγραμματικής  και ενημέρωση  για  τις  αρχαιολογικές  ανασκαφές  στην περιοχή « Άγιος  Αθανάσιος » στην  Ιθάκη.

Εισηγήτρια:Η Θεματική  Αντιπεριφερειάρχης  κα  Σαρδελή  Σμαραγδούλα.

ΘΕΜΑ 9ο:Γνωμοδότηση  για Μελέτη   Περιβαλλοντικών (Μ.Π.Ε) και  συμπληρωματικών  στοιχείων, για  την  εκμετάλλευση  λατομείου  αδρανών  υλικών, έκτασης  14.555,75 τ.μ. στη θέση  «ΘΕΜΑΤΑ» του  Δ.Δ Αγίας  Ευφημίας , Δήμου Κεφαλληνίας ,της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας , από την εταιρεία ‘Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε

 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε  σε συνεδρίαση την Κυριακή  1 Ιουλίου   2012 και ώρα 10:00 στην Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλονιάς στο Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:Γνωμοδότηση Περιφερειακού  Συμβουλίου για την μελέτη: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον δυτικό Πατραϊκό Κόλπο»

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων  Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο:Γνωμοδότηση Περιφερειακού  Συμβουλίου για την μελέτη: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το δυτικό Κατάκολο»

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων  Σπύρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση   εκπροσώπησης  των  μετόχων  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων  στη   Γενική  Συνέλευση  της  Ε.Τ.Ι.Ν – Αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου της  Ε.Τ.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων  Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου κ.Δ.Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή του Δήμου Ιθάκης σε πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 6ο : Οικονομοτεχνική μελέτη για την σύσταση του Επτανησιακού Ιδρύματος  για την Μουσική και τον Πολιτισμό

Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ειρήνη Στεφάτου.

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάδειξη και Προβολή Αρχαιολογικών Μνημείων Αρχαίων Πρόννων – Τζανάτων.

Εισηγήτρια: η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γρουζή Τζόγια.

ΘΕΜΑ 8ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης που αφορά το έργο «Πολύ-παραμετρικό Δίκτυο για τη Μελέτη και την Παρακολούθηση Φυσικών Κινδύνων στην Περιοχή των Στενών του Οτράντο και του Ιονίου Πελάγους – OTRIONS», στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με τους φορείς «Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» και το «Τμήμα Γεωλογίας του Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με Π/Υ 136.000,00€

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012 ( αρθ. 83, παρ. 3) που αφορά την λειτουργία των ΤΑΧΙ στην Π.Ε  Κεφαλλονιάς  και  επανεξέταση  της  υπ΄αριθμ. αρ. αποφ 109-7/2012 που  αφορά  τον  πρώην  Δήμο  Παλλικής

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής

 Με  την  έναρξη του Περιφερειακού Συμβουλίου θα  πραγματοποιηθεί  η βράβευση του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου για την άνοδο της ομάδας Πόλο στην Α1 Κατηγορία σύμφωνα με την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (122-12/23-7-2011).

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam