Σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014 – 2020.

Σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη

Σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη

Σύσκεψη με θέμα: «Αναπτυξιακός Σχεδιασμός νέας Προγραμματικής περιόδου 2014- 2020» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Αυγούστου, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Ι.Ν.

Στη σύσκεψη προέδρευσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου και συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε Κέρκυρας Χρήστος Σκούρτης, Π.Ε Ζακύνθου Διονύσης Μυλωνάς, Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής, Π.Ε Λευκάδας Θόδωρος Βερύκιος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μαλακάσης, ο Δήμαρχος Ιθάκης Γιάννης Κασσιανός, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, τα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων τόνισε μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ.

Ήδη στις 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η πρώτη τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή των Περιφερειών και των Διαχειριστικών αρχών, προς ενημέρωση σχετικά με:

n  την εξέλιξη του νέου κανονιστικού πλαισίου της νέας πολιτικής συνοχής της Ε.Ε

n  τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού

n  τη θεματική συγκέντρωση των πόρων και

n  την εξειδίκευση του περιεχομένου της 1ης εγκυκλίου του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Οι προτάσεις για τη νέα Πολιτική Συνοχή της Ε.Ε για την περίοδο 2014 – 2020 που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου, έχουν στόχο την προώθηση της «Ευρώπης 2020», δηλαδή μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής με στόχο την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προτείνει παράλληλα, μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η νέα Πολιτική Συνοχής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται».

«Στόχος η αποτελεσματική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου»

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Σπυρίδων Σπύρου επεσήμανε:

«Στις δύσκολες αυτές συνθήκες η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαδικασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2014 – 2020, με στόχο την αποτελεσματική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της, το οποίο θα πρέπει να βασιστεί στις αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις αντίστοιχες δυνατότητες της. Η διαδικασία αυτή πρόκειται να εξελιχθεί από τον Ιούλιο του 2012 έως και το Δεκέμβριο του 2013, έως δηλαδή και την υποβολή των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«11 βασικές προτεραιότητες»

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις έντεκα βασικές προτεραιότητες – στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε, λέγοντας χαρακτηριστικά:

« Ήδη έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι 11 θεματικές προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθούν οι επιμέρους τομεακές και περιφερειακές στρατηγικές και οι οποίες είναι:

 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 2. Ενίσχυση  της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
 4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς.
 5.  Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου.
 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.
 8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
 9. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και της καταπολέμησης της φτώχειας.
 10. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
 11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης».

         Το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Καταλήγοντας την τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Σ. Σπύρου τόνισε:

«Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας και των φορέων της στη διαμόρφωση των γενικών ‘Κατευθύνσεων της Εθνικής

email