Σωτήρης Κουρής: Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας

Σωτήρης Κουρής

Σωτήρης Κουρής

ΠΡΟΣ:- Υπουργό Πολιτισμού κ. Παναγιωτόπουλο Πάνο

ΚΟΙΝ: – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, κ. Σπυρίδωνα Σπύρου – ΜΜΕ

Είναι γνωστό ότι το νησί μας, κηρύχτηκε σε έκτακτη ανάγκη και χαρακτηρίστηκε επισήμως σεισμόπληκτο και οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν πλέον μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα προκλήθηκαν ήδη πολύ σημαντικές καταστροφές σε κτίρια, οικήματα, υποδομές αλλά και μνημεία σημαντικής ιστορικής θρησκευτικής και γενικά πολιτισμικής αξίας τα οποία και αποτελούν πολιτισμικά κειμήλια και πόλο έλξεως επισκεπτών.

Πέραν όμως των μνημείων που υπέστησαν καταστροφές, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την πολιτισμική μας παρουσία και δει ενόψει της ενάρξεως της τουριστικής περιόδου, ζωτικής σημασίας είναι και το γεγονός ότι τα κάστρα της περιοχής μας παραμένουν κλειστά.

Σας έχουμε επισημάνει πολλαπλά την κατάσταση και την αναγκαιότητα της διάνοιξής τους στο κοινό, όμως τα προβλήματα παραμένουν χωρίς να έχουν λάβει χώρα ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πλέον σας θέτουμε προ των ευθυνών σας καθώς οι συνέπειες της απουσίας του λειτουργικού ρόλου των κάστρων μας, επηρεάζουν την έλευση τουριστών, αμαυρώνουν την πολιτισμική μας εικόνα και οδηγούν μοιραία στην εγκατάλειψη και υποβάθμιση τους.

Επικαλούμαστε την ευαισθησία σας, το ηθικό χρέος του ρόλου τον οποίον υπηρετείτε προκειμένου να πράξετε τα δέοντα για την προστασία των πολιτισμικών μας θησαυρών .

Παρακαλούμε ιδιαιτέρως για τις ενέργειες σας για την χρηστική αξιοποίηση των κάστρων μας και την διαφύλαξη του πολιτισμού μας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email