Σωτήρης Κουρής: «Σημαντικό Οικολογικό Μνημείο ο Αίνος για τα Ιόνια Νησιά»

Φορέας Διαχείρισης Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου.

Έντονη  διαμαρτυρία  αλλά και  έντονος  προβληματισμός  του Αντιπεριφερειάρχη  κ. Σωτήρη Κουρή  για την ενδεχόμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Τα παραπάνω τα εκφράζει – μέσω επιστολής του – προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Σωτήρης Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

 

Η επιστολή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση περί συγχώνευσης και κατάργησης φορέων του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι και περιορίζονται με ενοποιήσεις από τους υπάρχοντες εικοσιοκτώ στους μισούς αλλά και την πληροφορία ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού μας Δρυμού του Αίνου, εντάσσεται στους πέντε που τελούν υπό κατάργηση,  θεωρούμε επιβεβλημένη την επισήμανση των κατωτέρω αναφορικά με τη συγχώνευση ή κατάργησή του:

Η εν λόγω πρόθεση, εγείρει καίρια ερωτήματα καθώς είναι ο μοναδικός μεταξύ όσων δρομολογείται η παύση τους, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα προστασίας  ενός Εθνικού Δρυμού, ενώ υπολείπεται εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης ως προς την επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα της.

Αμφισβητείται η εξοικονόμηση πόρων που προκύπτει από αυτήν την προοπτική, καθώς η χρηματοδότησή του Φορέα,  καλύπτεται από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κονδύλια και ως εκ τούτου δεν προκύπτουν άμεσα έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου που τον διαχειρίζεται, στηρίζεται στην εθελούσια και άνευ αποδοχών ευσυνείδητη συμμετοχή των μελών του.

Οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν στην υπόσταση του εν λόγω Φορέα συνεπάγονται την έλλειψη συνέπειας επί του προγράμματος με το οποίο επιχορηγείται και συνεπώς σε σοβαρά λειτουργικά και διαδικαστικά προβλήματα , από τα οποία διακυβεύεται  επί της ουσίας όχι μόνο η συνέχεια της ύπαρξής του αλλά και η δυνατότητα κάλυψης των τρεχόντων εκκρεμοτήτων του.

Ο Φορέας μεταξύ άλλων,  υλοποιεί ένα έργο που αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας τηρώντας συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες των οποίων η εφαρμογή εντάσσεται στην συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. Το επιστημονικό του προσωπικό, το οποίο  διαθέτει ικανή εμπειρία και πιστοποιημένη επιστημονική δυνατότητα έχει μεριμνήσει τα δέοντα  για το ως άνω έργο, παραλαμβάνοντας πλέον αποτελέσματα των εργασιών του.

Επίσης φέρει την πλήρη αρμοδιότητα συντονισμού και επόπτευσης των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες. Εξάλλου ήδη διανύεται  περίοδος παράτασης ενός έτους για την κατάθεση Έκθεσης περί του έργου και οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που το αφορούν μεταφράζεται ως μη τήρηση της εθνικής μας υποχρέωσης και συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας.
Επισημαίνεται ότι έως της παρούσης όλες οι σχετικές εργασίες, όπως και  οτιδήποτε έχει αναλάβει ο Φορέας, εκτελούνται με παροιμιώδη συνέπεια και σε κλίμα αγαστής και γόνιμης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους.

Διαθέτει δε πλέον, ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, καθώς και  πλούσιο συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Παράλληλα, χαίρει της αναγνώρισης και της εκτίμησης του ρόλου και τις δράσης του από την τοπική κοινωνία, κοινό και ιθύνοντες, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά  στην επιτυχή συνέχιση των προσπαθειών του καθώς ενέχει σημαντικά οφέλη για την αναπτυξιακή μας πορεία σε πολλά επίπεδα.

Με γνώμονα τα παραπάνω και μόνο η φήμη περί  κατάργησης ή συγχώνευσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, πλήττει σοβαρά το κύρος του αμαυρώνει ή και ακυρώνει το μέχρι τώρα έργο, δημιουργεί τριγμούς και αστάθεια στις οποιεσδήποτε προσπάθειες διαδοχής του, από-συντονίζει και διαταράσσει τις όποιες συμφωνίες αλλά και την συνεργασία του με την τοπική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ενώ θέτει σε  σοβαρή αμφισβήτηση, την πολιτική και το σχεδιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την αντιμετώπιση όλων των θεσμικών οργάνων που υλοποιούν βασικές στοχεύσεις.

Σημαντικό Οικολογικό Μνημείο ο Αίνος για τα Ιόνια Νησιά

  Πέραν όλων αυτών, για όλους τους Κεφαλλονίτες αλλά και κατ’ επέκταση τους επτανήσιους, ο Αίνος συνιστά ένα σημαντικό οικολογικό μνημείο, ιδιαίτερης αξίας:

  •  όχι μόνο γιατί βρίθει σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που χρίζει προστασίας και ανάδειξης,
  •  όχι απλά για το μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς του που επιβάλλεται να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί με ευθύνη και σεβασμός,
  • όχι επειδή συνιστά έναν προσφιλή τόπο διεξόδου και διαφυγής για όλους μας
  •  όχι γιατί συνιστά εργαλείο, εχέγγυο στήριξης της αναπτυξιακής μας πορείας
  • αλλά  κυρίως διότι αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας μας άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή και το είναι του τόπου μας στο διάβα του χρόνου

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το προσδοκώμενο όφελος-αν υπάρχει- από την ενδεχόμενη συγχώνευση ή κατάργηση του Φορέα διαχείρισης του Αίνου είναι ήσσονος σημασίας. Αντιθέτως, τα προβλήματα που θα ανακύψουν είναι ανυπολόγιστου κόστους, ευρέων διαστάσεων και με πολλαπλό αντίκτυπο που εγείρει αλυσιδωτές αντιδράσεις με σοβαρό δημοσιονομικό, οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ηθικό κόστος.

Ανάληψη του Φορέα από την Περιφέρεια

  Για το θέμα του ελέγχου του «Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου» πάγια θέση μας τόσο στο παρελθόν (σχετικά αιτήματα στο ΥΠΕΚΑ και ανάλογες αποφάσεις του τέως Νομαρχιακού Συμβουλίου) όσο και τώρα είναι η πλήρης ανάληψη του Φορέα και της διαχειριστικής του λειτουργίας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Θεωρούμε ότι η δική μας παρέμβαση, στα διοικητικά και διαχειριστικά θέματα του Φορέα, θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών δυσχερειών και προβλημάτων που ενδεχομένως διέπουν την λειτουργία του.

Συγκεκριμένα θα υπάρχει δυνατότητα λήψεως αποφάσεων (Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής) από Δημοκρατικά Εκλεγμένα Όργανα. Επίσης δεδομένης της λειτουργικής αυτονομίας των υπηρεσιών μας, της διαχειριστικής τους επάρκειας, της επιστημονικής τους κατάρτισης αλλά και της εμπειρίας τους σε λειτουργικά και επιστημονικά θέματα, θα παρέχονται οι προϋποθέσεις και η βεβαιότητα ορθότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Φορέα.

Προσβλέπουμε στην στήριξη των θέσεων μας.

email