«Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ στις Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς»

Λιμενικό Σώμα Κεφαλλονιάς

Λιμενικό Σώμα Κεφαλλονιάς

Οι σοβαρές  ελλείψεις προσωπικού στις Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης , τις έχει καταδικάσει σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργούν με ποσοστά κάτω του 50% της οργανικής δύναμης που προβλέπεται από τον κανονισμό 65 – ΦΕΚ 344Β/2002 περί κατανομής προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

  Α.   Σας παραθέτουμε  αναλυτικά στοιχεία για κάθε Υπηρεσία ξεχωριστά όπου αναδεικνύεται το εύρος και η βαρύτητα του προβλήματος.

1.   Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων.

Υπηρετούν δέκα  (10) στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ  ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν είκοσι ένα (21).

   Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια της λειτουργίας της από το 1975 μέχρι σήμερα έχει μεγάλη προσφορά στην Παγκόσμια Ναυτιλία , αφού από την ίδρυση της έχουν εγγραφεί περίπου 2000  σπουδαστές και έχουν αποφοιτήσει πάνω από 850  Πλοίαρχοι Γ’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.

Το Λιμενικό Σώμα έχει την δική του συμβολή στην επιτυχία της, η αύξηση όμως της δυναμικότητας της ως άνω Ακαδημίας σε σπουδαστές σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό έχουν  κλονίσει την  εύρυθμη λειτουργία της.

Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση της Σχολής με συνεχείς αναφορές της έχει εκθέσει αρμοδίως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει επισημάνει έγκαιρα, ότι οι συνθήκες διαχείρισης του στελεχιακού δυναμικού βαίνουν επιδεινούμενες, δυστυχώς μέχρι σήμερα τα αιτήματα της για ενίσχυση με προσωπικό δεν εισακούσθηκαν.

Οι  σοβαρές ελλείψεις σε πολιτικό προσωπικό και η μειωμένη σύνθεση προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία της Σχολής και επιβαρύνουν σημαντικά το προσωπικό.

 Για την καλύτερη ενημέρωση σας  αναφέρουμε επιγραμματικά ότι στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων:

1. Δεν υπηρετεί μόνιμο πολιτικό προσωπικό, παρά  μόνο μία (01) αποσπασμένη υπάλληλο αορίστου χρόνου.

2. Υπηρετούν δύο (02) μόνιμοι καθηγητές και προκειμένου να λειτουργήσει η Διεύθυνση Σπουδών το  προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ συνεπικουρεί και εκεί.

3. Καίριες θέσεις Γραφείων όπως αυτά της Διαχείρισης, Γραμματείας Ακαδημίας, Σπουδαστικής Μέριμνας και Γραμματείας Σχολής  καλύπτονται από στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ επιπλέον των λοιπών καθηκόντων τους.

4. Για την  24ωρη φύλαξη των εγκαταστάσεων  της Ακαδημίας απαιτούνται από το υπάρχον προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ (04) τέσσερις  τουλάχιστον βαθμοφόροι.

5. Τρία (03) στελέχη έχουν μειωμένη υπηρεσιακή απασχόληση λόγω ανατροφής τέκνου – ωράριο αθλητού.

6 .Μία (01) βαθμοφόρος βρίσκεται σε άδεια κύησης.

7.Τρείς (03) βαθμοφόροι έχουν υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα μετάθεσης τους.

   Έχοντας υπόψη  από τα παραπάνω, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων χρήζει άμεσης ενίσχυσης, με την τοποθέτηση δύο (02) Υπαξιωματικών προερχόμενων από ΣΔΥΛΣ και τεσσάρων (04) Λ/Φ προκειμένου να αντιμετωπισθούν επαρκώς τα τρέχοντα προβλήματα και οι ελλείψεις σε προσωπικό.

2.  Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας

   Υπηρετούν είκοσι δύο  (22) στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ  ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν τριάντα τέσσερα (34). Στο Λιμεναρχείο υπάγεται το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 118 το οποίο είναι στελεχωμένο με μόνο ένα πλήρωμα έξι (06) ατόμων ενώ από την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπονται τρία (03) πληρώματα.

Το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας είναι επιφορτισμένο με μεγάλη περιοχή δικαιοδοσίας και το υπάρχον προσωπικό πέρα από τα καθήκοντα  στελέχωσης γραφείων, την εύρυθμη λειτουργία του παραρτήματος του Οίκου Ναύτου (που βρίσκεται εκτός κτιρίου του Λ/Χ Κεφ/νιας και δεν στελεχώνεται από μόνιμους πολιτικούς  υπάλληλους),  την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων καλείται να αστυνομεύσει:

Το πορθμείο Αργοστολίου – Ληξουρίου, όπου κάθε μισή ώρα εκτελούνται δρομολόγια   μεταφέρει χιλιάδες επιβάτες – οχήματα .

  1. Την τροχαία κίνηση και έλεγχο όλης της παραλιακής οδού του Αργοστολίου, μιας οδού που είναι η πλέον πολυσύχναστη.
  2.  Το λιμάνι της Πεσσάδας  που βρίσκεται σε απόσταση15 χιλιομέτρωναπό το Αργοστόλι και εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια προς τον Άγιο Νικόλαο Ζακύνθου.
  3. Το λιμάνι του Αργοστολίου που είναι και το εμπορικό λιμάνι του νησιού αφού σχεδόν καθημερινά καταπλέουν φορτηγά πλοία – δεξαμενόπλοια και μεγάλος αριθμός τουριστικών σκαφών.
  4. Τις εγκαταστάσεις και την προβλήτα για τα κρουαζιερόπλοια που βρίσκεται εκτός περίφρακτου χώρου λιμένα και σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από αυτόν.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας απαιτείται στελέχωση  με δύο (02) Υπαξιωματικούς προερχόμενους  από ΣΔΥΛΣ και τέσσερεις (04) Λ/Φ.

3.   Λιμενικός Σταθμός Ληξουρίου

Υπηρετούν  επτά  (07) στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ  εκ των οποίων το ένα είναι αποσπασμένο σε άλλη Υπηρεσία. Η οργανική σύνθεση του λιμενικού Σταθμού  είναι  είκοσι τρία  (23).

Στην δικαιοδοσία του βρίσκεται όλη η Παλλική, ενώ καθημερινά από το πορθμείο Ληξούρι –

Αργοστόλι μεταφέρονται χιλιάδες επιβάτες – οχήματα.

Στο Λ/Σ Ληξουρίου δεν υπάρχει περιπολικό όχημα προκειμένου να ελέγχει την περιοχή δικαιοδοσίας του και πολλές φορές οι συνάδελφοι αναγκάζονται να μετακινούνται για υπηρεσιακή Υπόθεση με τα δικά τους αυτοκίνητα δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Ληξουρίου απαιτείται στελέχωση  με δύο (02) Υπαξιωματικούς προερχόμενους  από ΣΔΥΛΣ και τέσσερεις (04) Λ/Φ.

4.   Λιμενικός Σταθμός Σάμης

Υπηρετούν  εννέα (09) στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ   ενώ σύμφωνα με την οργανική σύνθεση θα έπρεπε να υπηρετούν είκοσι τρία  (23).

Είναι το λιμάνι εξωτερικού για την Κεφαλονιά, αφού συνδέει το νησί μας με την Ιταλία.

Επίσης εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο όγκο επιβατικής κίνησης αφού η Σάμη ακτοπλοικά συνδέεται με την Πάτρα ,τον Αστακό , την Ιθάκη και την Λευκάδα.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Σάμης απαιτείται στελέχωση  με δύο (02) Υπαξιωματικούς προερχόμενους  από ΣΔΥΛΣ και τέσσερεις (04) Λ/Φ

 Β.   Η επιβάρυνση των Υπηρεσιών μας από τις σοβαρές ελλείψεις έχει άμεσο αντίκτυπο στο υπάρχον προσωπικό. Το προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ πέρα από τις υποχρεώσεις προς την Υπηρεσία που υπηρετεί, έχει και νομοθετημένα δικαιώματα, όπως αυτά του δικαιώματος χορήγησης ρεπό, άδειας και τήρησης κανονισμού ωραρίου.

Η στελέχωση των Υπηρεσιών μας με τα παραπάνω προτεινόμενα στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ  κρίνεται επιτακτική για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργίας τους.

Παρακαλούμε για  την ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες.

                         Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΚΑΣ Διονύσιος                   ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam