Στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης η συνεδρίαση της Περιφέρειας το Σάββατο 21 Ιουλίου

Περιφερειακό Συμβούλιο

Περιφερειακό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση το Σάββατο  21  Ιουλίου 2011 και  ώρα   10:00 στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης  προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο:Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της  3ης, 4ης και 5ης  Συνεδρίασης  έτους  2012.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για τον τόπο Συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση   για  την  επίσκεψη  του  Υφυπουργού  Εργασίας της Γερμανίας Hans – Joachim Fuchtel και  ενημέρωση  για  την  πορεία  εκτέλεσης έργων   Κεφαλληνίας  και  Ιθάκης.

 Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  Σπυρίδων  Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση  για  θέματα   Ιθάκης.

Εισηγήτρια : Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή

ΘΕΜΑ 5ο : Πρόταση   Προγραμματικής  συνεργασίας   Π.Ε Κέρκυρας και  Κοινωνικού   Συνεταιρισμού  Περιορισμένης  Ευθύνης   Κέρκυρας (Κοι.Σ.Π.Ε ) «Νέοι  ορίζοντες»   για  την  «Υλοποίηση  δράσεων Κοινωνικής  Πρόνοιας »  στην   Π.Ε  Κέρκυρας.

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής

ΘΕΜΑ 6ο : Άρση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως επαρχιακής οδού.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 7ο : Η Πυροπροστασία  στα  Ιόνια  Νησιά.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Θεόδωρος  Γουλής.

ΘΕΜΑ 8ο :Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργία και Έναρξη Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων», στο κτίριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος – Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου (υποέργων) του έργου με τίτλο:  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος                             

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη διακοπή δρομολογίων γραμμής: Βασιλική Λευκάδος – Φρίκες Ιθάκης και επαναδημοπράτηση γραμμής και εισαγωγή θέματος στο επόμενο Σ.Α.Σ.

Εισηγητής :  Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam