Τηλεδιάσκεψη ΠΙΝ – Τα θέματα που αφορούν την ΠΕ Κεφ/νίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η   2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/01/2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη.

Τα θέματα που αφορούν την ΠΕ Κεφ/νίας είναι τα  παρακάτω :

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 11o: Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το  ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος 2013.   

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 13o: Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο Δ.Ε.Η. Έργου ¨Κατασκευή διαμόρφωση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου – Πόρου, θέση Γεωργική Σχολή¨, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 20o: Έγκριση ανάδειξης σε μειοδότη της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)»,  προϋπολογισμού  6.980.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21ο: Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 22o: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης 3-07.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 63.529,50 € με Φ.Π.Α. 23% και κωδικό έργου 2012ΕΠ02280009 και αφορά τα ακόλουθα τμήματα:

1. Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρουμάνικα, ρώσικα, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμοί 40.650,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team