Την Τρίτη 29 Μαΐου η 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν

Περιφερεια ιονιων νησων

Περιφερεια ιονιων νησων.

H  12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.,  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/ 05/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 11oυ/18-05-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών για το έτος 2012 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 Θέμα 3o: Έγκριση Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου «Μουσικά Όργανα» του έργου «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 Θέμα 4o: Έγκριση εντολής συνέχισης της μελέτης “Λιμάνι Αργοστολίου” για το αντικείμενο του λιμένα εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ και εμπορικών πλοίων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 Θέμα 5o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΛΟΦΟΥ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», αναδόχου: «Χρήστου Τσίπρα – Ε.Δ.Ε.», Π.Ε. Ζακύνθου.  

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 Θέμα 6o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας.  

Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Προϊ/νος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, κ. Θεόδωρος Κούρκουλος

 Θέμα 7o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποδοχή των προσφορών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Ενότητες)».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 8o: Έγκριση Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια χρώματος διαγράμμισης», προϋπολογιζομένης αξίας πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 56.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 Θέμα 9o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της ΠΙΝ, για το έτος 2012».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 Θέμα 10o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών για τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Έγκριση δαπανών,  Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 12o: Έγκριση δαπανών,  Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 13o: Έγκριση δαπανών,  Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

 Θέμα 14o: Έγκριση δαπανών,  Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

 

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam