Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 συζήτηση για θέματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περιφερεια ιονιων νησων

Περιφερεια ιονιων νησων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε  σε συνεδρίαση το Σάββατο 2 Ιουνίου  2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο : Λιμενικές ανάγκες Μικρών Νησιών

Εισηγητής :  η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Σμαραγδούλα Σαρδελή

 ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για τροποποίηση του αρθρ 3 της από 15-02-2012 προγραμματική σύμβαση έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ» ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός έργου 484.680,00 ευρώ

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς

 ΘΕΜΑ  3ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου ¨ CORFU MARM ΕΠΕ¨ στη θέση Σουλεϊκα του Δήμου Κέρκυρας στην Π.Ε. Κέρκυρας»

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  τροποποίησης  των  υποέργων  του  έργου  με  τίτλο : Έργα  οδικής  ασφάλειας  στο Τμήμα  της  Επαρχιακής  οδού  υπ. αρ. 2 Κέρκυρα  έως  διασταύρωση   προς  Πέλεκα , της  Περιφερειακής  Ενότητας Κέρκυρας  που  είναι  ενταγμένο  στο  ΕΣΠΑ.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  σκοπιμότητας   για  υποβολή πρόταση  ένταξης  στο  ΕΣΠΑ  του  έργου «Επέκταση   Λιμένος   Ερείκουσας»προϋπολογισμού  8.591.000€

 

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής

ΘΕΜΑ 6ο : Ένταξη της VILLA ROSSA στο ΕΣΠΑ μελέτη – κατασκευή

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου.

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση του Οργανισμού της ΠΙΝ ως προς τη σύσταση κενών οργανικών θέσεων.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου

 ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκο Βαρότση για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών . γνωματεύσεων – ενημέρωσης του Π.Σ. και του κοινού επί των θεμάτων που αφορούν την εξόρυξη, διαχείριση και τις συνέπειες από τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

Εισηγητής : Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση υποβολής  πρότασης στην ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 45, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ.Α

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης

 ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Συντήρηση  Ε.Ο  Δικτύου  Αρμοδιότητας   Δ.Ε.Σ.Ε.  και  υποέργο« Άμεσες  Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας  Ε.Ο.Ν.  Κέρκυρας».

Εισηγητής : Ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης

 ΘΕΜΑ 11ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο:Συντήρηση  Ε.Ο  Δικτύου  Αρμοδιότητας   Δ.Ε.Σ.Ε.  και  υποέργο«Συντήρηση  Ε.Ο.Ν».

Εισηγητής : Ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 12ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αποκαταστάσεις  – Βελτιώσεις Οδικού  δικτύου».

Εισηγητής : Ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 13ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου κ.Δ.Μυλωνάς και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση υποβολής πρότασης και σχετικού δελτίου με τίτλο «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, β΄ εξάμηνο 2012», στην ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 40, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νησιών ¨, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Εισηγητής : Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου

ΘΕΜΑ 15ο : Επικίνδυνη κατάσταση που έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής – Μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης

Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 16ο : Απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012 ( αρθ. 83, παρ. 3) που αφορά την λειτουργία των ΤΑΧΙ

Εισηγητής : Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Ψήφισμα  για την επιχειρηματική δραστηριότητα για την σύνδεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam