Το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 η συνεδρίαση της Π.Ι.Ν

Περιφερεια ιονιων νησων

Περιφερεια ιονιων νησων.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα που αφορούν την Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης:

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη και προστασία του κρηναίου οικοδομήματος στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς», Π/Υ 104.550 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής.

 Αποδοχή διαπιστωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρείας Α.Ν.Ε.Κ.Ι.Α ΑΕ.ΟΤΑ

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής

 Έγκριση Απόφασης Συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Αργοστολίου» και στο Εταιρικό σχήμα με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κεφαλλονιάς

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής

«Προγραμματική Σύμβαση με Ε.Β.Ε.Κ.Ι. για την επιχειρηματική έρευνα και καταγραφή επιχειρήσεων και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., Π/Υ 50.000,00€»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής

«Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας για την υλοποίηση του έργου «Έρευνα με στόχο την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και την καθιέρωσή της ως καινοτόμο διεθνή προορισμό» Π/Υ 20.000,0€

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam