Βελτιώσεις και επισκευές στο Περιβαλλοντικό κτήριο στον Αίνο

Δρυμός Αίνου

Δρυμός Αίνου(Πηγή φωτογραφίας:doldigital.net)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

« ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ»,  με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. μέχρι τις 03-05-2012.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2671360567,

FAX επικοινωνίας 2671024633, αρμόδια υπάλληλος Ι. Πιαγκαλάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-05-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam