Κεφαλληνιακή Αδελφότητα: Eπιστολή Αρχιμ.Νικόλαου Χαρτουλιάρη

Αρχιμ.Νικόλαος Χαρτουλιάρης

Αρχιμ.Νικόλαος Χαρτουλιάρης

Αρχμ. Νικόλαος Π. Χαρτουλιάρης Θεολόγος – Ιατρός – Χειρ. Οδοντίατρος

Προς: Tον κ. Αναστάσιο Βαλλιανάτο Δικηγόρον Αθηνών

Αγαπητέ μας κ. Τάσο,

Σχετικά με το περιεχόμενο της κοινοποιηθείσης εις τα Μ.Μ.Ε., επιστολής σας,  αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Τα αναγραφόμενα εις την επιστολήν του κ. Σάββα Τσάση, δια την οποίαν είχαμε άγνοια και το περιεχόμενό της εκ του τύπου πληροφορηθήκαμε, αποτελούν προσωπικές απόψεις του συγγραφέως της και ούτε προσωπικά από εμάς, ως ιερωμένο, Κεφαλλήνα και επιστήμονα, εγκρίνονται, αλλά ούτε και την Αδελφότητα μας, η οποία εξέδωσε ήδη επ΄ αυτής σχετική ανακοίνωση,  εκφράζουν.
  2. Πρέπει να γνωρίζεται, ότι ως άνθρωπος και ως κληρικός σεβόμεθα, τιμούμε και αγαπούμε αδιακρίτως όλους τους συνανθρώπους μας, ιδιαιτέρως τους αδελφούς μας Κεφαλλήνας, των οποίων την καλή συνεργασία επιθυμούμε, προσφέρουμε, όσον ηδυνάμεθα και όπου χρειάζεται, πολύ περισσότερον δε όταν μας ζητηθεί, τις καλές μας υπηρεσίες και αυτήν την συμπεριφορά έχουμε επιδείξει καθόλην την διάρκειαν της ζωής μας μέχρι και σήμερον.

Ευχόμεθα η Παναγία μας και ο Άγιος μας Γεράσιμος να χαρίζουν εις όλους μας σύνεση, υγεία και σωφροσύνη, να στηρίζουν δε και να προστατεύουν την Αδελφότητά μας.

Μετ΄ ευχών,

Αρχιμ.Νικόλαος Χαρτουλιάρης