Με αφορμή την Βίλα Αντύπα (Το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά)

Καταυλισμοί Ρομά

Καταυλισμοί Ρομά

Η αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη μεταχείριση των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση, δεδομένου ότι η εξασφάλιση τόσο της αρμονικής συνύπαρξης εντός του ευρύτερου κοινωνικού ιστού – με όρους δικαιοσύνης και δημοκρατίας- όσο και του σεβασμού της προσωπικότητας, είναι αναγκαία προαπαιτούμενα για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος καλείται να αναπτύξει εθνική στρατηγική/ εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Δείτε και διαβάστε εδώ  ολοκληρωμένο το Πλαίσιο Εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team